WIJ! en Sport

item_left

item_right

WIJ! en Sport

Document

In 2015 lanceerde het Europees Sociaal Fonds de oproep 'werkinleving voor jongeren 2 (WIJ!2)' waarbij ongekwalificeerde jongeren tussen 18 en 25 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt extra kansen en handvaten worden geboden om de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Binnen de begeleidingstrajecten voor deze jongeren werd ook gebruik gemaakt van sport. Flankerend aan deze trajecten voerde de onderzoeksgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel onderzoek uit naar de sportieve en arbeidsgerichte effecten van deze trajecten. Het onderzoek beschrijft verschillende methodieken waarbij sport wordt ingezet om de tewerkstellingskansen van deze jongeren te vergroten. Je vindt het op deze link.