Zo kan het ook. Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking.

item_left

zokanhetook

item_right

Zo kan het ook. Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking.

Document

Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat mensen met een handicap kunnen bewegen en sporten. Met het landelijke programma Zo kan het ook! brengt Gehandicaptensport Nederland samen met zorginstellingen mensen met een verstandelijke handicap in beweging. Tussen 2009 en 2012 hebben ruim veertig zorginstellingen gewerkt aan de realisatie van een structureel beweeg- en sportaanbod voor deze doelgroep.

Gedurende de looptijd van het programma vonden op drie momenten evaluaties plaats: voorafgaand aan het programma, tijdens het programma en na afloop van het programma. Bij de start van Zo kan het ook! bleek dat in een kwart van de onderzochte woonlocaties slechts een klein deel van de cliënten in hun vrije tijd aan sport en bewegen doet (Monitor Zo kan het ook!, september 2010). Halverwege het programma bleek dat er bij de aan het programma deelnemende instellingen nog geen grootse verschuivingen in de deelname aan sport- en beweegactiviteiten van cliënten met een verstandelijke handicap waren vast te stellen (Monitor Zo kan het ook!, september 2011). De meeste projecten richtten zich in eerste instantie op de bewustwording binnen de organisaties en met name op het uitvoerend personeel daarvan. Dit derde rapport geeft de stand van zaken weer aan het eind van het landelijke programma. Door middel van een kengetallenmeting onder een steekproef van woonvoorzieningen en een onderzoek bij dertig deelnemende zorginstellingen wordt een beeld gegeven van het sporten en bewegen van hun cliënten. Uit het onderzoek komt naar voren dat er met het programma een belangrijke stap is gezet om een veranderingsproces bij de instellingen in gang te zetten. Meer instellingen beschikken over een beleidsplan voor sport en bewegen en hebben binnen hun begroting budgetten opgenomen voor sport en bewegen, meer woonlocaties hebben sport en bewegen onderdeel gemaakt van een persoonlijk zorgplan. In vergelijking met de startsituatie is het aandeel actieve cliënten toegenomen. En hoewel er ook zorgen zijn, bijvoorbeeld over beschikbaarheid van personeel en vrijwilligers, maken de cijfers duidelijk dat met Zo kan het ook! een belangrijke stap is gezet op weg naar de realisatie van een structureel aanbod van sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke handicap.