Armoede en mensen met een beperking

item_left

amival

item_right

Armoede en mensen met een beperking

Dossier

Verschillende onderzoeken tonen aan dat het armoederisico bij mensen met een beperking opvallend hoog is. Veel personen met een beperking zijn immers afhankelijk van een uitkering. Deze uitkering schiet echter vaak te kort om boven de armoederisicodrempel te blijven. Recent onderzoek uit 2012 van de KU Leuven (Lucas-Handilab) toonde aan dat maar liefst 39 procent van de personen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen, leven onder de Europese armoedegrens. Ter vergelijking: bij de totale bevolking ligt het armoederisicopercentage rond de 15%.

Uit dit onderzoek van de KU Leuven blijkt ook dat:
•    De bevraagde personen dubbel zoveel uitgeven aan gezondheidszorg als de gemiddelde bevolking. 34% van hen stellen medische zorgen uit omdat ze de financiële middelen niet hebben. 
•    25% van hen zich niet kan veroorloven de woning voldoende te verwarmen.
•    28% bespaart op uitgaven voor niet-medische zorg (thuishulp, poetshulp, boodschappenhulp, klussen).
•    46% niet deelneemt aan sociaal-culturele activiteiten omwille van de kostprijs.

Ook een ouder onderzoek en Nederlands onderzoek brengen de precaire financiële situatie van personen met een beperking aan het licht. Zeker de 'onzichtbare' groep van mensen met een lichte verstandelijke beperking die zelfstandig wonen, blijkt extra kwetsbaar.