Dossier bij de praktijktafel 'Actieve cultuurparticipatie van mensen in armoede'

item_left

item_right

Dossier bij de praktijktafel 'Actieve cultuurparticipatie van mensen in armoede'

Dossier

Naast het werken met kortingssystemen kan je binnen de context van de lokale netwerken ook ‘actieve’ cultuurparticipatie bevorderen. Zelf cultuur maken heeft een bijzondere meerwaarde én bevordert ook de toegang tot ‘passieve’ cultuur. Sociaal-artistieke projecten kunnen een goede manier zijn om aan die actieve cultuurparticipatie van bijzondere doelgroepen te werken, maar ook gemeenschapsvormende activiteiten of het ondersteunen van de culturele werking van een vereniging waar armen het woord nemen kan de culturele dynamiek verhogen. 

Dit dossier kwam tot stand na de Demos Praktijktafel 'Actieve Cultuurparticipatie' van 22 april 2010.
Download de inleiding op deze praktijktafel

Praktijktafel 1: Mensen in armoede verenigingen via gemeenschapsvormende methodiek

Ter bevordering van gemeenschapsvorming is er een aanvullende subsidie voor Vlaamse gemeenten die uitvoering geven aan een cultuurbeleidsplan. De Vlaamse overheid voorziet een bedrag van € 1 per inwoner voor initiatieven die gemeenschapsvorming bevorderen. Deze subsidie is aanvullend op de subsidie voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan.

Ieder jaar voert één gehucht uit Mol de titel van ‘cultureel ambassadeur’. Gedurende één kalenderjaar worden in dit gehucht activiteiten op poten gezet die door het gemeentebestuur logistiek en financieel kunnen worden ondersteund. Zo staat het ambassadeursgehucht een jaar lang in de culturele schijnwerpers. Er is steeds een comité van vrijwilligers actief dat het ambassadeurschap coördineert en aanspreekpunt is naar het gemeentebestuur enerzijds en naar de verenigingen uit het gehucht anderzijds. Naast de activiteiten die door het comité en de verenigingen worden georganiseerd, voorziet het gemeentebestuur ook jaarlijks enkele activiteiten in het ambassadeursgehucht, zoals een Vrolijke Vrijdag of de uitreiking van de Cultuurprijzen.

Praktijkverhaal: Cultuurambassadeurs in Mol, Marjan Slegers, cultuurfunctionaris bij Cultuurcentrum ’t Getouw

Download het verslag van praktijktafel 1

Praktijktafel 2: Culturele werking vanuit een vereniging waar armen het woord nemen

T’ANtWOORD is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Ze brengt mensen in armoede en hun medestanders samen. T' ANtWOORD wil samen met mensen in armoede werken aan structurele oplossingen voor hun problemen. Vanuit T’ANtWOORD wordt ook aan cultuur gewerkt. Intern door samen een museum te bezoeken, een cursus pottenbakken of djembé te volgen. Maar ook extern door met verschillende lokale partners zoals het OCMW,cultuurcentrum De Warande,het Centrum voor Basiseducatie,...samen te werken. In het verleden zette T’ANtWOORD reeds 2 theaterproducties neer en namen ze een lied op samen met Guido Belcanto.

Praktijkverhaal: ’t Antwoord uit Turnhout, Petra Beyens, de vroegere groepswerkster van T' ANtWOORD, nu stafmedewerker bij Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen

Download het verslag van praktijktafel 2

Praktijktafel 3: Sociaal-artistieke werking vanuit een vereniging waar armen het woord nemen

Dit is het verhaal van buurtwerk ‘t Lampeke uit Leuven. Ze bestaat al sinds de jaren ’70 en is nog steeds de motor voor nieuwe buurtgerichte organisaties en acties. Zo stond ze aan de wieg van de sociaal-artistieke werking Compagnie Tartaren.De compagnie heeft deelnemers en medewerkers uit diverse groepen van de samenleving en werkt actief aan cultuurparticipatie. Met een professionele omkadering brengt Cie Tartaren producties met een eigen artistieke kwaliteit. Binnen de werking van ’t Lampeken wordt er uitdrukkelijk aandacht besteed aan het thema ‘cultuur’ in de brede zin van het woord. Zowel het actieve als het passieve luik komt aan bod: theaterbezoeken, cultuuruitstappen, zangnamiddagen, creatieve ateliers, een circus- en percussiegroep, literaire projecten,... Daarnaast besteedt de organisatie veel tijd aan overleg rond cultuur op de verschillende beleidsniveaus.

Praktijkverhaal: ’t Lampeke en Compagnie Tartaren uit Leuven, Wouter Cox, buurtwerker ’t Lampeke vzw

Download het verslag van praktijktafel 3