Dossier bij de praktijktafel 'Bed, bad, brood en spelen'

item_left

item_right

Dossier bij de praktijktafel 'Bed, bad, brood en spelen'

Dossier

Op vrijdag 22 april organiseerde Demos vzw een praktijktafel over lokale vrijetijdsparticipatie van vluchtelingen. We vertrokken vanuit het recht op vrije tijd van kinderen, jongeren en volwassenen op de vlucht. Waar liggen mogelijkheden en wat zijn uitdagingen? De ervaringen van bestaande praktijken uit cultuur, jeugdwerk en sport boden inspiratie. Je vindt in dit dossier alle presentaties en verslagen terug. Tijdens deze praktijktafel brachten we uitdagingen en inspanningen in beeld. Startpunt zijn enkele concrete praktijkvoorbeelden. We belichtten uiteenlopende initiatieven en gaan na welke beleidsnetwerken en samenwerkingsverbanden lokale besturen in stelling kunnen brengen om toekomstige initiatieven te ontwikkelen of te ondersteunen.  

We nodigden deelnemers uit om hun ervaringen en vragen te delen. Hoe verloopt de samenwerking met opvangstructuren? Welke ondersteuning richting vrijetijdsparticipatie is wenselijk en mogelijk tijdens de lopende asielprocedure? Hoe brengen we kinderen, jongeren en volwassenen met een verblijfsvergunning in contact met het lokale vrijetijdsaanbod? En welke ondersteuning en partnerschappen zoeken lokale cultuur, jeugdwerk en sportorganisaties om hen te ontvangen? 

Programma 

1. Vrijetijdsparticipatie van mensen op de vlucht: inspiratie uit de praktijk.

Sprekers: Astrid De Bruycker en Inge Van de Walle, stafmedewerkers Demos vzw
We vertrekken vanuit het recht op vrije tijd van kinderen, jongeren en volwassenen op de vlucht. Waar liggen mogelijkheden en wat zijn uitdagingen? Wat zijn de ervaringen van bestaande praktijken uit cultuur, jeugdwerk en sport? Welke beleidsinstrumenten kunnen we inzetten? Welke samenwerkingsverbanden maken het verschil?

Download hier de presentatie.

2. Vrijetijdsparticipatie van mensen op de vlucht: rechten en mogelijkheden. 

Sprekers: Astrid Van de Velde is juriste bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Dirk De Cock werkt als expert vrije tijd op de staf operationele diensten van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Vandaag bestaan er al heel wat initiatieven om asielzoekers en vluchtelingen te laten deelnemen aan cultuur, sport of jeugdwerk. Maar lokale besturen, diensten, vrijetijdsorganisaties en vrijwilligers stuiten daarbij nog op veel vragen en uitdagingen. Hoe zit dat nu precies met de rechten van asielzoekers en vluchtelingen op het vlak van vrije tijd? En wat met de deelname van mensen zonder papieren? Wie betaalt de rekening? En wat met verzekeringen? 

Download hier de presentatie. 

Download hier de FAQ-lijst over vluchtelingen en de sportclub. Download hier het document over het traject van de asielzoeker.

3. Sofagesprek met experten uit praktijk en beleid
Er is zo veel gaande en het is een flinke klus om uit te zoeken hoe de dingen nu echt in elkaar zitten. In dit sofagesprek zetten we relevante perspectieven naast elkaar: dat van ‘de vluchteling’, ‘het onthaalbureau’, ‘de vrijetijdsprofessional’ en ‘de activist’. In de complexe, dagdagelijkse realiteit maken we tijd voor het menselijke verhaal. 
met o.a. Cin Piette (Onthaalbureau Vlaams-Brabant) en Fréderique Loones (Ambrassade) en Narges Ghiasloo (Student)

 

Praktijktafel 1: Brussels Young Wrestling Style

De sportclub Brussels Young Wrestling Style (BYWS) ontstond in de schoot van Buurtsport Brussel. Brusselse jongeren uit kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen komen er samen om te trainen. Sedert kort organiseren het Rode Kruis, Buurtsport Brussel en BYWS in de sportzaal van het Instituut Anneessens Funck ook worstellessen voor vluchtelingen. Het gaat voornamelijk over mensen die nog maar enkele dagen in Brussel zijn. 

Nsimba Bafuka is clubverantwoordelijke van Brussels Young Wrestling Style. Roel Noukens is stafmedewerker bijBuurtsport Brussel vzw.

Download hier het verslag. 

Praktijktafel 2: Roots – AjKo vzw

Jongeren uit onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) maken samen een dansvoorstelling rond hun eigen afkomst. Passerelle, een cultuureducatieve vereniging uit Kortrijk, stimuleert de jongeren om zichzelf via dans en performance uit te drukken. AjKo, Kortrijkse werking voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, begeleidt het proces en leidt jongeren die dat willen toe naar het jeugdwelzijnswerk of andere vormen van vrijetijdsbesteding.

Nadia El-Kaddouri is jeugdwerker meisjeswerking en pretmobiel bij vzw AjKo, Kortrijks jeugdwelzijnswerk. Lukas Houthaeve is er jeugdwerker projecten.

Download hier het verslag.

Praktijktafel 3: Thuis zijn voor het donker - Victoria Deluxe

In het najaar van 2014 ontwikkelde Victoria Deluxe samen met Rona Kennedy en Tine Brouckaert een sociaalartistiek project over en met moeders zonder papieren. De idee ontstond uit het vierjarig etnografisch doctoraatsonderzoek waarin Tine Bouckaert als onderzoekster op zoek ging naar de verborgen expertise en de soorten kracht die vrouwen zonder papieren vertegenwoordigen. Vijf maanden lang repeteerden ze met acht vrouwen, elk met een eigen migratieverhaal. De verhalen die de vrouwen spontaan vertelden, vormden de basis voor het toneelstuk. Het werd een interactieve voorstelling waarin zowel de kwetsbaarheid als de weerbaarheid van  de vrouwen zichtbaar werden.

Rona Kennedy is de regisseur van Thuis zijn voor het donker en Narges Ghiasloo is student en vrijwiliger. 

Download hier het verslag.