Dossier bij de praktijktafel 'Lokale netwerken na 2013'

item_left

item_right

Dossier bij de praktijktafel 'Lokale netwerken na 2013'

Dossier
Op 8 juni 2012 organiseerde Demos een praktijktafel over de toekomstige lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. Ten laatste begin oktober 2013 (ongeveer een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen) kunnen er normaal gezien nieuwe aanvragen voor de afsprakennota’s vrijetijdsparticipatie ingediend worden. Tijd dus voor een interne evaluatie en een denkoefening voor zowel bestaande als eventueel nieuwe lokale netwerken over hoe samen beleid maken rond vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.

Op deze praktijktafel zijn we van start gegaan met een insteek vanuit Demos/Fonds om de filosofie rond samen beleid maken in de lokale netwerken op te frissen. We lichtten ook het aanbod van Demos toe om de evaluatie van jullie netwerk op maat te coachen.

Daarna bracht Carolien Patyn van het Vlaams Netwerk  een overzicht van de verschillende manieren waarop de Verenigingen waar Armen het Woord Nemen hun rol opnemen in het lokale netwerk.  

Praktijktafel 1: Meer en betere participatie van mensen in armoede
Leiden lokale netwerken tot meer en betere participatie van mensen in armoede? En hoe kunnen we dit samen met de drie partners evalueren? We vertrokken vanuit de ervaringen in de verschillende lokale netwerken om zo tot plan van aanpak te komen.

Praktijktafel 2: Samenwerken met de armoedepartner
Wat zijn de voorwaarden en struikelblokken om in het lokale netwerk samen beleid te maken met armoede/sociale partners? We vertrekken in deze praktijktafel vanuit de ervaring van de armoedevereniging De Vrolijke Kring uit Ronse.

Praktijktafel 3: Rollenspel in het lokale netwerk
Hoe rollenpatronen verbreken en het lokale netwerk zien als een gedeelde verantwoordelijkheid? Lokale netwerken zijn transversaal en bieden de kans om de sectorale verkokering in sport, cultuur, jeugd, welzijn te overstijgen. In de praktijk is dat niet altijd even eenvoudig. Welke werkpunten nemen we mee naar het nieuwe lokale netwerk?