Dossier bij de praktijktafel 'Sport voor Allen, ook voor mensen in armoede'

item_left

item_right

Dossier bij de praktijktafel 'Sport voor Allen, ook voor mensen in armoede'

Dossier

Sport voor allen, ook voor mensen in armoede. Het is echter niet evident als sportdienst of sportclub om mensen in armoede te bereiken en de kans geven om deel te nemen aan sportinitiatieven en activiteiten. Samenwerken met anderen is de boodschap, met het OCMW, met verenigingen, met het jeugdwelzijnswerk,… Samen initiatief nemen om mensen in armoede aan te zetten tot sport en bewegen, elk vanuit zijn eigen expertise. De kracht van sport laten ontdekken. De meerwaarde van sport is zichzelf ontplooien, samen dingen doen, werken aan je gezondheid, talenten ontdekken, integreren in de samenleving, een stap naar activering.

PRAKTIJKTAFEL 1: Sport op maat met een vrijetijdspas

De KomUitpas in Eeklo geeft mensen in armoede de kans om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod aan een voordelig tarief. Op die manier wordt de financiële drempel gedeeltelijk weggewerkt. Een goede toeleiding en communicatie rond sport, jeugdwerk en cultuur is een absolute voorwaarde om andere drempels ook te verlagen.

Wijkcentrum de Kring zette in opvolging van de vrijetijdspas, een project rond sportparticipatie op. Doe mee en wordt HIP! Sporten en bewegen, ook iets voor jou? Een project waarbij mensen geïnformeerd worden rond het sportaanbod, men op zoek gaat naar sporten en bewegen op maat, samenwerking met sportdienst en sportclubs, samen sporten en het belang voor de gezondheid. Het praktijkvoorbeeld geeft tools aan om te werken rond sport en armoede.

Praktijkverhaal: HIP-project in Eeklo - Joke, vzw De Kring
Begeleiding: Marja Hermans, Fonds Vrijetijdsparticipatie

PRAKTIJKTAFEL 2: Duurzaam sporten met een Buddy

De sportdienst en het OCMW van Ternatzetten samen een buddy-systeem op om mensen in armoede toe te leiden tot en te integreren in een sportclub. Een systeem uit de cultuursector, nu op maat van de sportsector om mensen in armoede de kans te bieden om duurzaam te sporten. In een lokale samenwerking worden verschillende initiatieven opgezet met de focus op sportpromotie & sportparticipatie.

Praktijkverhaal: Buddy-systeem Ternat - OCMW Ternat
Begeleiding: Tatjana Van Driessche, Demos vzw

PRAKTIJKTAFEL 3: BOPproject werkt samen met atletiekclub

Het BOP-project, 'Buurtsportmedewerkers in OPleiding', is ingebed in de werking van vzw Jong, maar kan op heel wat ondersteuning rekenen van de Gentse Sport- en Jeugddienst, de dienst Gebiedsgerichte Werking, 'Gent, Stad In Werking' en de Vlaamse Overheid. Vzw Jong (jeugdwelzijnswerk) richt zich hoofdzakelijk de jeugd in de aandachtswijken. Voor het BOP-project wordt echter een uitzondering gemaakt: er wordt naar alle Gentenaars toegewerkt én in alle Gentse wijken.

De buurtsportmedewerkers zetten o.m. kleinere acties op  in bepaalde Gentse wijken. De sportdienst en de buurtsportmedewerkers zetten een proefproject op rond de toeleiding van kansengroepen in samenwerking met de atletiekclub Racing Gent. Via Fundagen was het de bedoeling jongeren kennis te laten maken met atletiek. De Fundagen hadden bijval, maar de toeleiding naar de reguliere sportclub blijft moeilijk. Toch levert de ervaring en samenwerking heel wat aandachtspunten op voor het bevorderen van sportparticipatie van kansengroepen.

Praktijkverhaal: Proefproject atletiekclub Racing Gent, toeleiding van kansengroepen -  Bart Dewaele, BOP-project
Begeleiding: Inge Van de Walle, Demos vzw

Download hier de brochure van ISB ism Demos en het Vlaams Netwerk. “Samen 'n koffie en dan actie!: 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede”