Dossier bij het vormingsmoment 'sport & armoede'

item_left

dossier bij het vormingstraject sport en armoede

item_right

Dossier bij het vormingsmoment 'sport & armoede'

Dossier

In het najaar van 2011 organiseerden ISB, Demos en het Vlaams Netwerk voor verenigingen waar armen het woord nemen twee vormingsmomenten voor sportdiensten rond het thema ‘sport & armoede’. Op beide samenkomsten in Gent en Leuven werd het dagprogramma gevuld met theorie, een praktijkvoorbeeld  en –oefening.

In Leuven gaf Nele Cox een uiteenzetting rond armoede en sociale uitsluiting. Nele vertrok vanuit de verscheidene definities van armoede en legde vanuit het klovenmodel en de perspectieven op armoede de link met sportparticipatie. Frouke Wouters van buurtwerking ’t Lampeke in Leuven, een vereniging waar armen het woord nemen vertelde over het sportparticipatieproject in hun werking en hoe mensen in armoede sport ervaren. In Gent startte Filip Coussée met een uiteenzetting waarbij hij vertrok vanuit de vaststelling dat het sportverenigingsleven ontoegankelijk werd voor mensen in armoede. Filip maakte de vergelijking met het jeugdwerk.

Uit De Marge verzorgde de praktijkoefening 'sport & armoede: concrete stappen zetten in jouw gemeente' op beide vormingsmomenten. De sportdiensten werden drie kaders aangereikt om te kijken naar jouw praktijk. Bestaande of toekomstige projecten werden in groep besproken en teruggekoppeld plenair. De initiatieven op vlak van sport en armoede werden getoetst aan 5 criteria, de 5 B’s: betaalbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, begrijpbaarheid en bruikbaarheid.

Hieronder vind je de verschillende presentaties:

Vormingsmoment voor centrumsteden

In Brussel werd een apart vormingsmoment georganiseerd voor de centrumsteden. Het programma werd gevuld met theorie en praktijk uit Nederland. Hugo Van Der Poel gaf een toelichting rond 'de maatschappelijke rol van sport in de stedelijke context'. Peter Mastwijk, beleidsmedewerker SPORT van ’s Hertogenbosh stelden twee sportparticipatieprojecten voor. ‘Doelbewust’ is een voetbalproject om door middel van sport gedragsverbetering bij jongeren van 10 tot 16 jaar te verwezenlijken. 'Citytrainers' is een project waarbij jongeren na het volgen van een opleiding ‘ik train mijn stad’ een sportieve bijdrage leveren in hun eigen wijk. In de namiddag wisselden de centrumsteden ervaringen uit specifiek rond het thema ‘sportparticipatie van jongeren tussen 12 en 16 jaar).