Dossier Prakijktafel 'Draagvlak rond armoede'

item_left

item_right

Dossier Prakijktafel 'Draagvlak rond armoede'

Dossier

Demos organiseerde op vrijdag 23 maart in Mechelen een praktijktafel over het draagvlak rond en het engagement voor het thema armoede bij vrijetijdsaanbieders. We zochten een antwoord op volgende vragen: Hoe betrek en ondersteun je verenigingen bij dit thema uit het jeugdwerk, cultuur en sport vanuit je netwerk rond vrijetijdsparticipatie? Wat zijn verschillende samenwerkingsmogelijkheden: een solidaire kostendeling, vorming, subsidiereglementen,…? Drie praktijken vertelden over hun ervaringen. Demos gaf een kader in de inleiding en nog meer praktijkvoorbeelden. Download hier de inleiding.

De tafels

Praktijktafel 1: Samenwerkingsprotocol in Duffel

Duffel wil een engagement op lange termijn aangaan. Voor 6- tot 18-jarigen is er een partnerschap uitgewerkt met een aantal aanbieders uit het jeugdwerk en sport en enkele lokale sociale partners. De sociale partners zorgen voor individuele toeleiding van kinderen en jongeren naar het aanbod. De aanbieders uit het jeugdwerk en sport gaan een engagement aan dat verder gaat dan financiële tegemoetkomingen. Het doel van het project is kinderen en jongeren niet eenmalig te bereiken met een initiatie of korting op het lidgeld, maar een duurzame instap in de vereniging mogelijk te maken. Aanbieders die instappen in het partnerschap kunnen genieten van een nieuwe subsidielijn van de gemeente. Ze komen driemaal per jaar samen met de sociale partners voor intervisie en kunnen beroep doen op ondersteuning op maat. Download het verslag en document profiel partnerschap en info partnerschap.

Spreker: Annelies Frans (deskundige Jeugd en afdelingshoofd Vrije Tijd Duffel)

Praktijktafel 2: Brugfiguur ondersteunt sportclubs in Sint-Niklaas

Tijdens de afgelopen periode van het sportbeleidsplan (2008-2013) werkte Jan Thuy in Sint-Niklaas vanuit de sportdienst specifiek rond andersgeorganiseerd sporten en diversiteit en toegankelijkeid in de sportsector. Het leggen van verbanden tussen de sectoren sport en welzijn was één van de speerpunten. Zo ondersteunde hij sportclubs in het omgaan met diversiteit en het werken met mensen in armoede binnen hun clubs. "Vanuit de sportdienst deden we dit op drie manieren: via de interne organisatie van de sportdienst zelf, de concrete ondersteuning van de sportclubs met vier acties en we luisterden naar de verhalen uit de clubs zelf.”

Door het wegvallen van de specifieke verplichtingen van het sportbeleidsplan (vier beleidsprioriteiten) én een nieuw organogram binnen de stad Sint-Niklaas, is de structuur van de sportdienst en de job van Jan veranderd. Jan én ook het sportpromotieteam maken samen met de jeugddienst en de participatiemedewerkers van de dienst Cultuur deel uit van het nieuwe team Jeugd- en Vrijetijdsparticipatie. Participatie van doelgroepen aan het vrijetijdsaanbod staat daar hoog op de agenda, onder meer via de UiTPAS. Download het verslag.

Spreker: Jan Thuy (deskundige team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Sint-Niklaas)

Praktijktafel 3: Met de drempelmeter aan de slag in Hasselt

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, de arbeidsmarkt en de samenleving minder evident blijkt. In Hasselt wil Arktos zijn ervaring delen om nog meer jongeren en kinderen aan het sporten te krijgen. Arktos organiseert vormingen voor verenigingen. Op maat van jeugdtrainers en de leiding van sportclubs en jeugdverenigingen is er vorming op maat rond laagdrempelig werken. Arktos werkt hiervoor onder meer met de Drempelmeter die de dienst Diversiteit van de stad Hasselt ontwikkelde. De drempelmeter is een tool om drempels en/of knelpunten in je organisatie op te sporen die mensen tegenhouden om zich in te schrijven of gebruik te maken van jouw aanbod.  Zo krijg je een duidelijk beeld van of je organisatie toegankelijk is voor een divers publiek. Zowel een medewerker van de dienst Diversiteit als een groep experts in het veld geven advies en ondersteuning bij de verdere stappen die verenigingen willen ondernemen. Download het verslag en achtergronddocument.

Sprekers: Steffanie Leen, Floris Vansichen (Arktos), Nancy Keuren (dienst Wijkmanagement Hasselt).