Dossier Praktijktafel 'De vlag en de lading van je afsprakennota'

item_left

item_right

Dossier Praktijktafel 'De vlag en de lading van je afsprakennota'

Dossier

Op vrijdag 14 juni organiseerde Demos  een praktijktafel om je op weg te zetten naar de afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. Zo bouw je stap voor stap aan een lokaal netwerk dat samen de drempels naar vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede wegwerkt. We stonden op deze praktijktafel stil bij de vlag én de lading van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie.

In de inleiding ging Demos dieper in op de visie op vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Download hier de inleiding.

Beeld: Eliudrosales, Gravity - CC BY-NC 2.0

De tafels:

Praktijktafel 1: De UiTPAS en het lokaal netwerk

Alle lokale netwerken zetten in op het wegwerken van financiële drempels naar vrije tijd. Meer en meer gemeenten stappen hiervoor in het UiTPAS-systeem. Op de website van Publiq vind je een overzicht per regio. UiTPAS is een spaar- en voordelenprogramma dat mensen stimuleert om te participeren aan vrijetijdsactiviteiten. Mensen in armoede krijgen bovenop de spaar- en ruilkansen op een niet-stigmatiserende manier kortingen op het vrijetijdsaanbod met een UiTPAS-label. Ruben Schietse van publiq bekijkt met jullie de mogelijkheden die de UiTPAS biedt, de stapsgewijze aanpak, hoe je een UiTPAS-dossier kan indienen en ten slotte staat hij ook stil bij een aantal voorbeelden uit diverse contexten.  Download hier de presentatie en het verslag. Hier vind je het ondersrapport over de UiTPAS.

Spreker: Ruben Schietse, Partnermedewerker UiTPAS

Praktijktafel 2: Toeleiding via een Rap op Stap kantoor

Veel gemeenten zijn nog op zoek naar manieren om te bemidelen en toe te leiden naar het vrijetijdsaanbod in hun gemeente. Een manier om hier aan te werken is via een Rap op Stap kantoor. Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden in een Rap op Stap kantoor. De medewerkers helpen ook met het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer. We nodigen zowel Iedereen verdient Vakantie uit als een lokaal Rap op Stap kantoor zodat je heel concreet kan kennismaken met de praktijk van een Rap op Stap kantoor. Je vindt hier het overzicht van alle Rap op Stap kantoren. Download hier het verslag.

Sprekers: Carine Geboers, netwerkverbinder Iedereen Verdient Vakantie, Rudy Van der Ween (Rap op Stap Gent), Hanne Weckx (Rap op Stap Balen)

Praktijktafel 3: Intergemeentelijk samenwerken rond vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede?

We merken vanuit Demos dat het voor veel kleine gemeenten niet evident is om een afsprakennota in te dienen. Omdat het trekkingsrecht beperkt is, omdat er niet altijd een sociale partner is om te betrekken, omdat het lokale vrijetijdsaanbod beperkt is, … Daarom kan het interessant zijn om formeel of informeel intergemeentelijk samen te werken. Naast concrete praktijkvoorbeelden lichten we vanuit Demos de mogelijke aanpak toe voor de opmaak van een intergemeentelijke afsprakennota maar ook andere mogelijkheden om samen te werken. Het Steunpunt Bovenlokale Cultuur licht het subsidiereglement toe voor bovenlokale cultuurprojecten en IGS (intergemeentelijke samenwerking). Download hier de presentatie en het verslag.

Sprekers: Demos, Sylvia Matthys, steunpunt Bovenlokale Cultuur