Dossier Praktijktafel '(Door)start van je lokaal netwerk'

item_left

item_right

Dossier Praktijktafel '(Door)start van je lokaal netwerk'

Dossier

Wij organiseerden een praktijktafel op 29 maart 2019 in Mechelen als deel van onze ondersteuning voor lokale netwerken 'vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede'. Je vindt in dit dossier alle presentaties en verslagen. Download hier de inleiding.

Deze praktijktafel werd georganiseerd omdat 2019 een bijzonder jaar is voor de lokale netwerken 'vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede': Alle afsprakennota’s lopen eind december 2019 af en alle gemeenten of netwerken moeten tegen 1 oktober 2019 een nieuwe afsprakennota indienen als ze beroep willen doen op de trekkingsrechten die voorzien zijn voor hun gemeente. Die nieuwe afsprakennota geldt dan voor de periode 2020-2025.

Beeld: Orlando Imperatore - CC BY-NC-SA 2.0

De tafels:

Praktijktafel 1: De afsprakennota van naaldje tot draadje

De eerste tafel is meteen een heel praktische sessie over de ins en outs van het aanvraagformulier lokale netwerken. Dit document wordt door de Vlaamse overheid later in het voorjaar wellicht omgezet in een digitaal formulier via Kiosk. Demos informeert hierover zo snel als mogelijk. De vraagstelling blijft wel dezelfde. De afsprakennota is een werkinstrument om samen met partners afspraken te maken over wie welke taak of expertise opneemt in het lokaal netwerk, om je visie op vrijetijdsparticipatie te expliciteren, acties en doelstellingen te formuleren en de middelen te verdelen. Bovendien biedt de afsprakennota ook een houvast en duidelijkheid voor armoedepartners betrokken bij het lokaal netwerk.

Sprekers: Katia De Vos, CJSM - Begeleiding door Ben Verstreyden, stafmedewerker Demos

Download hier de presentatie en het verslag.

Praktijktafel 2: Hoe werken aan een politiek draagvlak voor je netwerk?

Het creëren van draagvlak voor vrijetijdsparticipatie is geen kwestie van een enkele actie, maar vraagt om continue aandacht. Het neemt niet weg dat de opmaak van een nieuwe afsprakennota én de komst van nieuwe schepenen goede momenten zijn om dat draagvlak te versterken. Krijgt jouw schepencollege de afsprakennota begin september op het bord? Of kan je al vroeger van start gaan met het sensibiliseren van de kersverse schepenen van Cultuur, Jeugd, Sport, Vrije tijd en Sociale zaken? Hoe maak je lokale beleidsmakers duidelijk waar de problemen én de mogelijkheden zitten op de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede? En hoe pak je dit vanuit het netwerk best aan?

Sprekers: Dirk Van Noten, beleidsmedewerker Lokaal Sociaal Beleid en Armoedebestrijding, Vlaamse overheid, en voormalig schepen en voorzitter OCMW Heist-op-den-Berg - Begeleiding door Bart Rogé, directeur Demos

Download hier het verslag.

Praktijktafel 3: Hoe krijgen we een (nieuwe) drive in ons lokaal netwerk?

Stel: je start met een netwerk of je gaat opnieuw van start van een (vernieuwde) ploeg. Hoe kun je alle partners er actief bij betrokken houden en zorgen voor ‘schwung’ in de samenwerking? Hoe kan je partners blijven motiveren voor samenwerking? Hoe zorg je ervoor dat ze niet alleen meedenken, maar ook meedoen? Of omgekeerd: Hoe houd je hen betrokken?

Sprekers: Maarten François, netwerk Surplus Kortrijk - Begeleiding door Inge Van de Walle, stafmedewerker Demos

Download hier de presentatie.