Dossier Praktijktafel 'Sport breekt uit'

item_left

item_right

Dossier Praktijktafel 'Sport breekt uit'

Dossier

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseerde Demos de praktijktafel 'Sport breekt uit' over sociaal-sportieve praktijken. Deze ging door bij City Pirates op de Antwerpse Linkeroever. In dit dossier vind je alle presentaties en verslagen terug.

Programma

Pieter Smets (Demos) presenteerde in de inleiding de krijtlijnen van het essay waarop hij zijn blogreeks baseert. Daarin bundelt hij zijn ervaringen met sociaal-sportieve praktijken. Download hier zijn inleidende presentatie. Bekijk hier het filmpje over sociaal-sportieve praktijken in de stad.

De tafels

Praktijktafel 1: SC Merksem vervelt tot City Pirates

Voetbalclub City Pirates Antwerpen is vandaag een grote sociaal-sportieve voetbalclub, maar dat was niet altijd zo. De club heette oorspronkelijk SC Merksem en kampte in 2004 met grote problemen. Het ledenaantal slonk, er waren problemen bij de vrijwilligers en de clubkas kon niet meer worden gespijsd. Een nieuwe voorzitter besefte dat de oplossing erin lag om zich meer te enten op de buurt. Het sociale project van deze club startte hier. Vandaag is de club een schoolvoorbeeld van een klassieke sportclub die zich omvormde tot een sociaal-sportief project dat niet meer in een keurslijf is te plaatsen. Het is geen klassieke sportclub meer, maar evenmin is het louter een sociale werking. In het geleidelijke aanpassingsproces kreeg de club zelfs een nieuwe naam: City Pirates Antwerpen. Om dit sociale potentieel te maximaliseren zijn er vier professionele werkkrachten in de club. Ze hebben een veelzijdige job. We zoomen in op hoe deze professionals dagelijks creatief aan de slag gaan met het tackelen van uitdagingen zoals armoede, infrastructuurproblemen en diversiteitsuitdagingen. Het resulteert in een brede waaier aan sociaal-sportieve projecten.

Spreker: Oscar Coppieters. Bekijk hier de presentatie en hier het verslag.

Praktijktafel 2: Sportdienst Kortrijk op de bres voor sociaal-sportieve praktijken

De sportdienst van Kortrijk heeft veel ervaring in het ondersteunen van sociaal-sportieve praktijken. Leslie Ramboer is buurtsportcoördinator en werkt halftijds ook aan participatie van mensen in armoede. Drie jaar geleden kreeg ze binnen haar takenpakket de tijd om alle sportclubs te bezoeken en te bekijken hoe ze hen kan ondersteunen in hun werking en acties naar kwetsbare groepen. Leslie is in de praktijk van Kortrijk een brugfiguur tussen de mensen die drempels ervaren en de sport(club). Waar nodig gaat zij mee met de betrokkene naar de sportclub voor een eerste kennismaking. Verder werkt zij met de sportdienst drempelverlagende systemen uit die de financiële toegankelijkheid naar de sport(club) vergroten, zoals een systeem van tussenkomsten in het lidgeld en een sportkledijfonds. Daarnaast is Leslie ook halftijds aan de slag als communitymanager bij KV Kortrijk om de sociale pijler van de voetbalclub uit te bouwen.

Spreker: Leslie Ramboer, sportdienst Kortrijk. Bekijk hier het verslag.

Praktijktafel 3: Buursport Wetteren lanceert initiaties boksen

Wetteren is, samen met zes andere gemeenten, pilootgemeente van een nieuw project van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) rond toeleiding van minder kansrijke jongeren naar buurtsport met het oog op sportparticipatie. Het ISB zorgt ook voor de nodige ondersteuning via een projectmedewerker en voorziet in een vijftal evaluatiemomenten. Uit een rondvraag die Wetteren deed bij kinderen en jongeren werden voetbal en boksen als populairste sporten geciteerd. Het project zet eerst in op drie proeflessen. Bij Buurtsport Wetteren ligt het accent op het plezier van bewegen en elkaar ontmoeten. Competitie is geen hoofdzaak, maar kan er uit voortvloeien. Het neemt niet weg dat er professionele trainers zijn om de sessies te geven.

Spreker: Alejandra Diericx, Buurtsport Wetteren, Roel Noukens, ISB. Bekijk hier het verslag.