Dossier Trefmoment sociale sportaanbieders 'Let’s get stronger, together!'

item_left

item_right

Dossier Trefmoment sociale sportaanbieders 'Let’s get stronger, together!'

Dossier

In dit dossier vind je verslagen en presentaties terug van het trefmoment dat we op 11 oktober 2018 organiseerden voor sociale sportaanbieders. Praktijkprofessionals en vrijwilligers uit verschillende sectoren zakten toen af naar de Pianofabriek in Brussel voor een uitwisseling. We geven hieronder ook een korte vooruitblik mee.

Trefmoment

Omdat we bij Demos vaststelden dat de aanpassingsstrategieën van sociale sportaanbieders te weinig gekend zijn, ging collega Zakayo Wandoloh op gesprek bij 20 sportaanbieders uit heel Vlaanderen. De vaststellingen uit die gesprekken zijn uitgeschreven in de artikelenreeks 'Sport en Armoede' en vormen de inzet van het trefmoment.

Sessie 1

De dag startte met een korte terugkoppeling van zes algemene vaststellingen uit de artikelenreeks. Daarna volgden twee sessies waarbij praktijkuitwisseling centraal stond. De eerste sessie ging over ‘strategisch werken met partners’. Pieter Feys van Rhinos Rugby Club Oudenaarde lichtte hierbij toe hoe hij op korte tijd een vruchtbare samenwerking aanging met de gemeentelijke sportdienst en het ocmw.

Lees of download hier het verslag van de eerste sessie van het trefmoment. Download hier de presentatie van Pieter Feys.

Sessie 2

Aansluitend gaf Wim Beelaert van de KAA Gent Foundation zijn inzichten en ervaringen mee vanuit een grotere stad. In de parallelsessie was ondertussen Bert Misplon van vzw Sportaround aan het woord. Hij lichtte toe hoe hij vanuit zijn praktijk niet alleen rond het thema armoede werkt, maar tegelijk ook actief werkt rond de meetbaarheid en zichtbaarheid van zijn sportaanbod. Zijn presentatie werd aangevuld met een reflectie van Iris Verhoeyen van de Sociale Innovatiefabriek.

Lees of download hier het verslag van de tweede sessie van het trefmoment. Download hier de presentatie van Verhoeyen. Download hier de presentatie van Bert Misplon.

Platform Sociaal-sportieve praktijken

We reserveerden de namiddag om te bekijken of er bij praktijkwerkers een nood bestaat om de krachten te bundelen. Via procesbegeleiding van Koen Vandyck kwamen we samen tot de vaststelling dat er veel nood is om te investeren in een praktijknetwerk dat de kennis en belangen van sociaal-sportieve praktijken bundelt. Het enthousiasme tijdens de sessie was groot, maar over de vorm van zo’n netwerk was er minder duidelijkheid. Het kan gaan over collegagroepen, themagroepen, een lerend netwerk, een digitaal platform,…

Demos werd door de aanwezigen geappelleerd om hierin een rol op te nemen, niet noodzakelijk als enige trekker, maar wel als gangmaker om samen te werken rond gedeelde interesses en noden. We nemen deze opdracht graag ter harte, en zullen dit verder verkennen in het voorjaar. Het verslag van de namiddagsessie vind je hier. Wie geïnteresseerd is om mee te werken, mag ons gerust een seintje geven.

What’s next: Sport & Armoede

Zowel in het Vlaamse sportbeleid, bij lokale sportdiensten als in tal van sportclubs staat armoede op de agenda. Die vaststelling maken we na onze praktijkverkenning. Maar we zijn er nog niet. De sportsector staat nog ver van een gedeelde kijk op zowel de problematiek als de oplossingen. Dat maakt het moeilijk om maatregelen, taakstellingen en hoognodige ondersteuning verder uit te bouwen en op elkaar af te stemmen. Om dit aan te pakken is een strategische denkoefening nodig. Die zien wij alvast graag gebeuren in het aangekondigde beleidsnetwerk 'gelijke kansen in de sport' dat het kennis en informatiecentrum (KICS) van Sport Vlaanderen zal coördineren. 

Demos werkt nu verder aan een topic list. Deze omvat thema’s die we als sector moeten agenderen om - flankerend aan het Vlaams of lokaal armoedebeleid - werk te maken aan gelijkheid in de sport. Wie interesse heeft om hierbij met ons samen te werken, mag zeker onze collega zakayo.wandoloh [at] demos.be (Zakayo) contacteren.