Hoe krijg je een divers ledenbestand? Adviesdocument beantwoordt vier vragen over inclusie in sportclubs.

item_left

item_right

Hoe krijg je een divers ledenbestand? Adviesdocument beantwoordt vier vragen over inclusie in sportclubs.

Dossier

Onze samenleving wordt steeds meer divers. Ook de sportwereld. Mensen met verschillende culturele, religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden komen samen in sportclubs. Deze verschillen roepen soms vragen op voor sportclubs. Daarom nam het Centrum Ethiek in de Sport het initiatief om vier veel gestelde vragen te beantwoorden in een online document. Hieronder lees je meer over dit adviesdocument, dat samen met Demos en Motief vzw tot stand kwam. (lees verder onder de foto)

Vier vragen

Het online advies geeft antwoord op 4 veelgestelde vragen: 

  • Hoe kan je meer rekening houden met diversiteit in je ledenbestand?
  • Iemand wil sporten met een hoofddoek en/of lichaamsbedekkende kledij. Hoe ga je hiermee om?
  • Hoe reageer je wanneer iemand geen hand wil geven aan een persoon van het andere geslacht? 
  • Kan je sportmomenten organiseren voor specifieke doelgroepen?

Vier antwoorden

Het rapport geeft vier aanbevelingen aan clubs: 

  • Laat sporters zelf bepalen hoe ze zich kleden om hun sport te beoefenen: er zijn voldoende opties om op een veilige manier aan sport te doen met lichaamsbedekkende kledij of het dragen van een hoofddoek.
  • Leg samen met je leden omgangsvormen vast en durf bestaande tradities en gewoontes in vraag te stellen. Niet iedereen vindt het bijvoorbeeld leuk om handen te schudden of elkaar te kussen. Ga hier creatief mee om en zoek naar alternatieven waar iedereen zich goed bij voelt. 
  • Wil je ongelijkheid aanpakken door een sportaanbod te organiseren voor één specifieke doelgroep? Dat heet een positieve actie en is juridisch toegelaten indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
  • Communiceer: zowel met de leden, vrijwilligers als mensen buiten de club. Ga in gesprek, leg uit waarom jullie als organisatie het op die manier aanpakken en sta steeds open voor opbouwende feedback en tegenargumenten. 

Meer info op de website van het Centrum Ethiek in de Sport en via dit pdf-document