Netwerkdag "Bevlogen bemiddelaars" - sessie 2 - Mobiliteitsdrempels, we maken er spel van

item_right

Netwerkdag "Bevlogen bemiddelaars" - sessie 2 - Mobiliteitsdrempels, we maken er spel van

Dossier

In het voorbije jaar ging de vereniging waar armen het woord nemen De Keeting aan de slag rond het thema mobiliteit. Het zich autonoom kunnen verplaatsen in de stad, de bereikbaarheid van school, werk, vrije tijd brengt hardnekkige uitdagingen met zich mee. Hoe kan De Keeting deze thematiek op een goeie manier bespreekbaar maken met iedereen die er toe doet: aanbieders, diensten, lokaal bestuur? Daartoe ontwikkelde de vereniging, in samenwerking met expertisepartner Mobiel21, zelf een mobiliteitsspel. Op de netwerkdag luisterden we naar de bevindingen en speelden we de testversie van dit spel. Bieke, Tine en Charlotte van De Keeting deden met ons mee.

Vooraleer in het ‘mobiliteitsspel – naam nog te bedenken’ vliegen, willen we jullie graag even meenemen naar het hoe en waarom van dit spel.

Dit spel is er namelijk niet zomaar gekomen.  Dit spel kende zijn oorsprong in de Keeting vzw. De Keeting is een ‘vereniging waar armen het woord nemen’ (kortweg ‘VWAWN’). Maar wat houdt dit nu concreet in? Een VWAWN dient aan een aantal criteria te voldoen om erkend te worden. We sommen ze hieronder even op:

  • Mensen in armoede verenigen
  • Mensen in armoede het woord geven
  • Werken aan maatschappelijke emancipatie
  • Werken aan maatschappelijke structuren
  • Inzetten op dialoog en vorming
  • Mensen in armoede blijven zoeken

Om aan deze criteria te kunnen voldoen, richtte de Keeting verschillende werkgroepen op, om mensen zoveel mogelijk te laten participeren aan het reilen en zeilen van de organisatie en hun stem te laten horen. Eén van deze werkgroepen is de ‘themawerking’. Het doel van een themawerking is steeds om drempels rond een bepaald thema aan te kaarten, deze te bundelen, aanbevelingen te doen aan het (lokaal) beleid, en hen uit te nodigen om hierover in dialoog te gaan en samen naar oplossingen te zoeken. Hieronder vertellen de mensen van de Keeting hoe ze dit concreet aanpakken.

Hoe gaan we te werk in onze themawerking?

Het vorige thema dat we behandelden binnen onze themawerking was het thema ‘vrije tijd’. Hier vloeide het project ‘Cultuurcafé’ uit voort, een project om mensen in armoede op een laagdrempelige manier cultuur te laten beleven. Gaandeweg merkten we dat er aan het thema ‘vrije tijd’ nog vele andere thema’s gelinkt zijn, waaronder ‘mobiliteit’ of meer specifiek ‘vervoersarmoede’. Als je ergens niet geraakt omwille van een te hoge vervoerskost of omwille van je beperkte mobiliteit, word je soms ook uitgesloten van een culturele activiteit. Aangezien er heel wat mensen in onze vereniging te maken krijgen met vervoersarmoede, was dit een thema dat vrij snel naar voren werd geschoven door onze bezoekers om mee aan de slag te gaan.

Eerst hielden we binnen onze eigen themawerking een brainstorm waarbij we verschillende drempels oplijstten rond ‘mobiliteit’ (later aangepast naar de bredere term ‘vervoersarmoede’). Deze drempels vormden later de basis voor de stellingen in ons spel. 

Onder het motto ‘samen staan we sterker’ gingen we op zoek naar partners die mogelijks op dezelfde drempels botsten als de bezoekers die naar de Keeting komen. We namen contact op met andere VWAWN, maar ook met de Mechelse Ouderenraad, de Stedelijke Adviesraad voor mensen met een beperking in Mechelen (=Buitengewoon Meedoen),…en gingen met hen in dialoog. En wat bleek? Zij botsten inderdaad vaak – zowel letterlijk als figuurlijk- op dezelfde drempels.  

Begin december 2021 werd het idee geopperd binnen onze themawerking om een gezelschapsspel te ontwerpen. Aan de hand van een spel is het vaak makkelijker om meningen en ideeën te verzamelen van mensen dan bv. via een enquête. Als basis voor het spelbord vertrokken we van de plattegrond van de stad Mechelen. Eén van onze bezoekers had het idee om straat per straat in kaart te brengen waar de toegankelijkheid (o.w.v. verschillende redenen) te wensen over liet.  Op basis van deze plattegrond maakten we een opdeling van wijken waar de toegankelijkheid van de weg niet ideaal is voor minder mobiele mensen. Voorzien van krukken, rollators, rolstoelen, scootmobielen enz. trokken we de straten in van de Mechelse binnenstad. 

In januari 2022 speelden we de eerste versie van het Mobiliteitsspel in de Lage Drempel. Na afloop waren de deelnemers enthousiast. Ze vonden het een fijne manier om hun mening kwijt te kunnen, in discussie te gaan en iets bij te leren.

Aangezien we het spel ook graag in andere VWAWN wilden spelen en dus ook in andere steden, moesten we het spelbord ‘algemener’ maken, zodat het ook toepasbaar zou zijn in andere steden. Waar in het begin de straatnamen nog op het spelbord stonden, verdwenen deze op de recentere spelborden (zie fotoreeks: ‘evolutie van de spelborden’).

Begin mei 2022 zaten we samen met de vzw ‘Mobiel 21’ om het spel dat we tot dusver hadden gemaakt, aan hen voor te stellen. Zij hebben heel wat ervaring rond het thema ‘vervoersarmoede’ en ondersteunden ons dan ook graag bij het ontwerpen van een gezelschapsspel met als doel deze problematiek meer onder de aandacht te brengen (zie foto 4). Zij riepen eveneens de hulp in van ‘De Aanstokerij vzw’, die coachingssessies geven rond het maken van een gezelschapsspel. In het najaar van 2022 mochten we deelnemen aan enkele coachingssessies, dankzij de sponsoring van Mobiel 21.

In juni 2022 betrokken we ook het Netwerk Tegen Armoede (=NTA) bij het proces. Eens het spel gelanceerd is, kunnen zij er mee voor zorgen dat het bekend raakt bij andere VWAWVN in Vlaanderen.

Een jaar lang zaten we geregeld samen met Mobiel 21 om het spel te testen en bij te sturen. Het is een heel proces geweest, waarbij het spelbord verschillende gedaanten aannam. We hopen zo snel mogelijk van onze partners Mobiel 21 en de Aanstokerij nieuws te horen over de uiteindelijke afgewerkte versie.

Met de hulp van Demos speelden we in twee groepen op de netwerkdag lokale netwerken een testversie met twee speelborden.
 

Bij het spelen constateerden we dat de 'vroem'- en 'boemkaarten' veelal opgemaakt zijn vanuit het perspectief van een persoon in een kwetsbare situatie en die vervoersarmoede beleeft. In het spelen van het spel, en het bespreken van de stellingen, vroeg dit wel wat aanpassingen of last-minute ingrepen om het spelverloop goed te kunnen begeleiden.  Nuttige informatie en feedback op ons spel.

We willen de spelers van 26 oktober van harte bedanken om dit spel te spelen. We hopen dat jullie er iets aan hadden en dat jullie dit spel ook zullen spelen met jullie (lokale) beleidsmakers. Want dit is uiteindelijk de bedoeling van het spel: mensen bewust maken van de drempels die leven rond dit thema en samen naar manieren zoeken om deze zo veel mogelijk uit de weg te ruimen- of toch alleszins lager en toegankelijker te maken.

Meer informatie over het spel en over De Keeting vzw.