Netwerkdag "Bevlogen bemiddelaars - Sessie 7 - De buurt als broeiplaats van vrije tijd

item_right

Netwerkdag "Bevlogen bemiddelaars - Sessie 7 - De buurt als broeiplaats van vrije tijd

Dossier

Meer en meer buurten in Vlaanderen en Brussel profileren zich als zorgzame buurt. Ze gaan actief op zoek naar (maatschappelijk) kwetsbare personen en zetten in op een aanbod dat zo nauw mogelijk aansluit op de noden en talenten in de wijk. Vrije tijd in een zorgzame buurt is dan ook in de eerste plaats een proces dat vormgegeven wordt in en door ontmoeting. Hannelore Vleugels en Marleen Dobbels vertellen in deze werksessie hoe ze dit aanpakken in de Beukenlaan in Wommelgem: van het betrekken van geïsoleerde inwoners met de Buurtbabbelbar tot het vormgeven van ontmoetingsplekken. We nodigen je vervolgens uit om mee na te denken over deze uitdagingen en tegelijkertijd de rol van de buurt in je eigen praktijk onder de loep te nemen.

Presentatie

 

Het project Zorgzame Buurten werd 1,5 jaar geleden gelanceerd vanuit Vlaanderen. Momenteel loopt er een project in 132 buurten.

Het project in Wommelgem -Zorgzaam Wommelgem - heeft drie doelstellingen:

 • Participatie en inclusie
 • Informele zorg en formele zorg verbinden
 • Intersectoraal samenwerken

Hanne vertelt:

 • We vonden het belangrijk om in te zetten op wat al bestaat zodat het nadien kan verduurzaamd worden en niet zomaar iets nieuw op te zetten.  Daarom ondersteunen we buurtcomités en verenigingen, zetten we in op buren die elkaar helpen (het kleine helpen) en stimuleren we de samenwerking tussen informele en formele zorg.
   
 • Ons verhaal gaat niet enkel over vrije tijd maar het vindt plaats in de vrije tijd van mensen en vrije tijd is ook een thema dat vaak terugkeert in gesprekken met mensen
   
 • We zijn begonnen met de buurt in Wommelgem te bevragen: via deur-aan-deur-gesprekken. Ook hebben we iedereen uitgenodigd op een buurtfeest n.a.v. de burendag in mei. We dachten iedereen te hebben bereikt met de gesprekken  Tijdens het feest zouden we de bewoners ideeën laten opschrijven voor de buurt. We hadden ook een waslijn waar iedereen een foto aan kon hangen, minihuisjes om aan te geven waar iedereen woonde,… Helaas, er kwam maar 4 man opdagen.
  Eenmalig iets organiseren werkt dus niet. Daarom zijn we in de zomer gestart met een buurtbabbelbar (een omgebouwde rolstoel). Dit bleek succesvoller. Er was een buurvrouw die zelf ook de rol opnam om contacten te leggen met de andere buren. Met het outreachend werken leggen we nu een basis voor de werking in de komende jaren.

 • De vrijetijdsvragen waren divers: een aantal mensen wilden een kaartersclubje, maar uiteindelijk kon er niemand van de buren erbij zijn. Vrijetijdsvragen zitten vaak verpakt in de nood aan ontmoeting. Mensen luisteren samen klassieke muziek,….
   
 • Lukt het om een jonger publiek te bereiken? Bij bepaalde workshops lukte het ons ook om een jonger publiek te bereiken. We bereiken ook een aantal chronisch zieken. Nu , niet iedereen moet naar het dienstencentrum komen, maar het is goed dat men je kent.

 

Ren je Rot

Marleen en Hanne hadden ook een aantal stellingen voor ons in petto over hoe we zelf kijken naar het buurtgericht werken, de meerwaarde ervan,… Via een ren je rot- formule moesten we telkens een kant van het lokaal kiezen : één kant voor “akkoord”, een andere voor “niet akkoord”. Uit de dialoog die hieruit volgde, onthouden we de volgende gedachten:

 • Het gaat om trage processen: je moet langzaam kunnen werken en geleidelijk aan het vertrouwen kunnen opbouwen
   
 • Zeker als je nieuw bent in een buurt, is het fijn als je kan werken via de contacten van andere organisaties
  • Wees je ook bewust van je eigen positie:
   Ramos: "Wij wilden vanuit Fameus vzw met jongeren muurschilderingen maken in Borgerhout. Uiteraard was dit mooi op voorhand aangevraagd aan de Stad. Maartoe we jongeren wilden ronselen hiervoor werden we vijandig bekeken en zelfs met eieren bekogeld. Ze begrepen het niet en vonden het onfair: 'waarom mogen jullie dit nu wel en mogen wij anders géén graffiti spuiten?' "
    
 • Het is belangrijk om te werken met de vragen die vanuit de buurt komen. Soms moet je nog een stap verdergaan en je aanbod ook kunnen lossen en zeggen: “we doen iets totaal anders want we gaan werken vanuit de noden van de buurt”
   
 • Een Avansa-medewerkster gaf aan dat ze een project is gestart als vrijwilligster om mensen in armoede een beauty-dag te geven: professionals in de schoonheidssectoren maken rond de Kerst een halve dag vrij voor hen.