Overzicht dossier 'Oh nee, Vakantie'

item_left

item_right

Overzicht dossier 'Oh nee, Vakantie'

Dossier

Vakantie roept associaties op met een zalige en zorgeloze tijd. Maar is dat ook echt zo, voor alle kinderen en jongeren? In ons dossier 'Oh nee, Vakantie' zien we dat de vakantie lijkt uit te groeien tot een periode waarin de sociale ongelijkheid zich steeds scherper laat voelen en 'vakantieparticipatie' voor een aantal groepen helemaal geen evidentie is. We lijsten hieronder alle delen van dit dossier op.

Onder ‘vakantieparticipatie’ verstaan we:

 • Kinderen en jongeren kunnen met hun gezin op reis en/of op uitstap.
 • Kinderen en jongeren kunnen samen met leeftijdsgenoten op kamp of op vakantie.
 • Kinderen en jongeren kunnen in hun buurt een invulling geven aan hun vakantie. Ze kunnen daarvoor gebruikmaken van een lokaal aanbod, maar ze hebben ook voldoende ruimte en mogelijkheden om zelf hun vrije tijd in te vullen.

Overzicht dossier 'Oh nee, Vakantie':

 • In onze beleidsaanbevelingen richten we ons op de Vlaamse overheid, de lokale overheid en op die organisaties die een aanbod inrichten tijdens de vakantie. Je kan de aanbevelingen hier lezen en downloaden. Een korte samenvatting van deze aanbevelingen vind je in dit interview. Drie thema’s komen terug als rode draad:
  • Versterk de visie dat iedereen vakantie verdient.
  • Verlaag drempels van het bestaande aanbod en breidt het vakantieaanbod verder uit.
  • Investeer verder in de bemiddeling tussen vraag en aanbod.
 • Onze aanbevelingen baseren we op onderzoek: om dit onderwerp te verkennen lanceerden we een brede oproep met meer dan honderd reacties tot gevolg. We gingen op bezoek bij zes laagdrempelige vakantiepraktijken. We voerden een beperkte literatuurstudie uit en we organiseerden een rondetafelgesprek. Uit al deze informatie puurden we volgende drie grote thema’s die we opnamen in een eerste dossier dat je hier kan vinden:
  • Wat zijn de specifieke vakantievragen/noden van gezinnen in een kwetsbare positie?
  • Waar zit de match en/of de mismatch met het bestaande vakantieaanbod?
  • Welke rol speelt bemiddeling in het verbinden van vraag en aanbod op vlak van vakantieparticipatie?
 • Aan de hand van een online enquête gingen we dieper in op een aantal specifieke vragen die we hieronder opsommen. De resultaten van deze enquête vind je hier.
  • Welk vakantieaanbod is nu echt laagdrempelig?
  • Hoe slagen organisaties die enkel werken tijdens de vakantie erin om toch een vertrouwensrelatie op te bouwen?
  • Wie helpt kinderen en jongeren de weg vinden naar het aanbod?
  • Zijn er kinderen en jongeren die tijdens de vakantie helemaal uit de boot vallen?

We kregen de kans om het thema verder uit te diepen tijdens een aantal bijeenkomsten en gesprekken. Een eerste versie van onze aanbevelingen legden we voor aan een ruime klankbordgroep.

Meer lezen:

In het kenniscentrum op onze website vind je naast ons dossier verschillende onderzoeken over dit thema.

Ook op de website van het Steunpunt Vakantieparticipatie wijdde Griet Bouwen een reeks artikels aan dit thema. 

 • Zo laat ze verschillende stemmen aan het woord over de waarde en het belang van vakantieparticipatie. Zowel kinderen en jongeren als volwassenen komen aan bod. Maar ook professionals als David Talloen (Provincie Oost-Vlaanderen) en Karel Derudder (Cultuurnet) getuigen over de betekenis van vakantieparticipatie voor mensen in armoede.
 • Een interview met Johan Meire van Kind & Samenleving zorgt dieper inzicht in de tijdsbeleving van kinderen en jongeren. Een interview met Vicky Pettens van de Stad Oostende geeft een goed beeld van een geïntegreerd beleid op vlak van vakantieparticipatie terwijl Sofie Hillemans van de Wegwijzer uit Oostende een inkijk geeft in het verloop van vakantiebemiddeling.
 • Over de vakantieparticipatie van kinderen en jongeren in een voorziening, organiseerde het Steunpunt Vakantieparticipatie een bijeenkomst onder de noemer ‘Straffe Koffie’. Een verslag van deze bijeenkomst kan je hier nalezen. Tijdens een ‘Straffe Koffie’ bij Akindo vzw gingen de deelnemers na hoe jongeren in een kwetsbare positie zelf een rol als vrijwilliger kunnen opnemen en hoe werkingen zich daarop best organiseren. Het verslag vind je hier.

 

Beeld: van Duane Romanell - BY-NC-ND 2.0