Handreiking voor succesvolle inclusieve cultuurprojecten

item_left

item_right

Handreiking voor succesvolle inclusieve cultuurprojecten

In deze handreiking krijgen kunst- en cultuurorganisaties concrete tips om bij de opzet en uitvoer van projecten inclusief te werk te gaan: kunst en cultuur toegankelijker maken voor een breed publiek en tegelijkertijd een positieve impuls geven aan ontwikkelingen in de buurt.

Steeds meer organisaties zetten in op inclusiviteit en organiseren projecten voor mensen voor wie kunst- of cultuur-beoefening niet vanzelfsprekend is. Welke groepen wil jij (vanuit jouw instelling of organisatie) beter bereiken? Streef je naar meer etnisch-culturele diversiteit onder je deelnemers? Kies je voor een specifieke doelgroep, zoals jongeren uit achterstandswijken of kwetsbare ouderen, of is je project juist meer gebaat bij variatie?

Download hier de handreiking.

Tekst: Sandra Trienekens, Britt Swartjes (Urban Paradoxes Onderzoek), Bieke Versloot, Judith Logger en Guido Walraven (lectoraat Dynamiek van de Stad, Hogeschool Inholland)

© 2018: Urban Paradoxes en Lectoraat Dynamiek van de Stad.