Kenniscentrum

18 resultaten
Zonder doel kan je niet scoren - momenten #8 (2011). Momenten met focus op sportparticipatie van kansengroepen

Sport is voor én van iedereen. Of zoals Pierre de Coubertin, oprichter van de moderne Olympische Spelen, het stelt: “Sport behoort tot het erfgoed...

Vrije Tijd, In en Uit Zorg. Exploratief onderzoek naar de vrijetijdsparticipatie van personen met een beperking

Dēmos verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis zodat meer mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan het cultureel, jeugdwerk en...

Kunst in deze Wereld

Hoe kunnen de kunsten hun autonome kracht behouden en zich toch actief engageren in een snel veranderende wereld? Dit boek neemt je mee doorheen...

360°Participatie

In 360°Participatie geven 36 auteurs hun kijk op participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport. Tegelijk positioneert dit boek brede thematieken...

enter: sociaal-artistieke piraterij

De afgelopen tien jaar nam de sociaal-artistieke praktijk in Vlaanderen een hoge vlucht. Vandaag is deze kunstpraktijk even veelzijdig als complex...

Lokale netwerken - Momenten #7 (2010). Momenten met focus op vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

"Een menselijke samenleving,” schreef Jaco Van Dormael “mag alleen trots zijn als ze geen armoede kent, niet omdat ze rijk is.” Anderen zeggen dat...

s(o)ap. Spanningsvelden in de sociaal-artistieke praktijk

Een sociaal-artistiek project is een manier om sociaal en cultureel uitgesloten groepen en individuen te bereiken en actief te betrekken bij kunst...

Het sociale van cultuur. Lokaal cultuurbeleid en gemeenschapsvorming.

Gemeenschapsvorming is een opdracht voor het lokaal cultuurbeleid. Het sociale van cultuur bekijkt die uitdaging vanuit drie invalshoeken....

Pages

  • 1
  • 2