Kenniscentrum

8 resultaten
De sociaal-sportieve praktijk: een leefwereldgerichte pedagogie
Artikel
Socioloog Zeno Nols rondde in december 2018 een doctoraat af over de pedagogie en de impact van zes sociaal-sportieve praktijken. We vroegen hem een...
De andersgeorganiseerde sportvereniging: ontbrekend puzzelstuk voor toekomstig sportbeleid
Artikel

De klassieke sportclub krijgt een centrale plaats in ons Vlaamse en lokale sportbeleid. Maar er zijn ook allerlei alternatieve types van...

Brochure Start to sport: 50+'ers met een migratie-achtergrond

De Vlaanderen in Actie-rondetafel ‘Sport en bewegen voor ouderen’ (juni 2011) leerde ons dat Vlaanderen maar over weinig expertise en good...

Onderzoek rond sport en kansengroepen
Artikel

In de eerste editie van het tijdschrift Sport en Strategie werden enkele pagina's gewijd aan lopend en...

Stimuleren van de sportdeelname van kinderen in armoede
Document

Laat ondersteuning direct ten goede komen aan kinderen in armoede. Betrek ouders bij de sportkeuze van hun kinderen en benader kinderen in de...

Tewerkstelling in de sport - Traject kortgeschoolden

Sport kan bijdragen binnen diverse sectoren om kortgeschoolden vlotter aan werk te helpen. Professor Marc Theeboom en onderzoeker Zeno Nols van de...

Sportparticipatie: uitdagingen voor wetenschap en beleid
Document

Koen Breedveld is sinds mei 2013 bijzonder hoogleraar Sportsociologie en sportbeleid aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij directeur van...

Sport Extended. Aan de slag met de maatschappelijke meerwaarde van sport in steden
Document

Vijf jaar geleden doken we met JES in de particuliere wereld van de stedelijke sportclubs. En of ze nu gewerkt hebben met thaiboksers, urban...