Krap op sportkamp - online toolkit

item_left

krap op sportkamp

item_right

Krap op sportkamp - online toolkit

Minister Muyters liet in het kader van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding een toolkit ontwikkelen voor sportfederaties, die hen moet stimuleren initiatieven te nemen om de deelname van mensen in armoede aan sportkampen te verhogen.

De toolkit is een gezamenlijk project van de Vlaamse Sportfederatie vzw, Bloso, Demos vzw en het Vlaams Netwerk voor verenigingen waar armen het woord nemen. Het resultaat is een online gids om sportkampen haalbaar te houden voor iedereen! Sport en bewegen wordt vaak beschouwd als een laagdrempelige vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren. Toch bemoeilijken verschillende participatiedrempels de deelname van kinderen in armoede aan het sportieve vrijetijdsaanbod. Armoede is echter veel meer dan enkel een tekort aan centen. Het gaat over minder kansen krijgen. Als sportfederatie kan je ook jouw steentje bijdragen om deze kinderen meer kansen te geven. 

Een laagdrempelig aanbod creëren, betekent stap voor stap werken aan een aantal noodzakelijke randvoorwaarden. Dit houdt in dat je een duidelijke communicatie voert, dat je zorgt voor een toegankelijke inschrijvingsprocedure, dat je in een kwaliteitsvolle begeleiding voorziet en dat je aandacht besteedt aan voor– en nazorg. Een samenwerking met sociale partners is noodzakelijk! Deze online gids wil sportfederaties inspireren en op weg helpen met concrete tips en praktijkervaringen.