Bilzen

item_left

item_right

Bilzen

Lokaal Netwerk

Visie: In Bilzen zet het Sociaal Huis al enkele jaren in op het vermijden van sociale uitsluiting van mensen in armoede via een aanbod van Rap op Stap op maat. Met het lokaal netwerk wil men structurele oplossingen voorzien voor vrije tijd van mensen in armoede. De focus ligt op het bestaande aanbod. In eerste instantie wil men het bereik van dit aanbod vergroten. Daarnaast zal onderzocht worden hoe de communicatie beter kan. Ook de andere drempels dan de financiële drempel (mobiliteit, opvang, psychologische drempels) moeten volgens het netwerk aangepakt worden. 

Periode eerste afsprakennota: 2018-2019

Trekkingsrecht: 7.724 euro

Partners: Vrijetijdsdiensten (cultuur, jeugd en sport), Cultuurcentrum De Kimpel, Bibliotheek De Kimpel, Jeugdwelzijnswerk, Huis van het Kind, LDC De Wijzer (seniorenwerking), Sociaal Huis, Welbi (Welzijnsschakel Bilzen), Share & Care, Horizont vzw, De Wiekslag, De Brug, CKG Molenberg, MC Sint-Jozef 

Een greep uit de doelstellingen en acties: 

 • Een actief beleid voeren om vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te bevorderen 
  • Verderzetting van Rap op Stap
  • Overleg tussen het lokaal netwerk, de scholen en de verenigingen 
  • Vorming over armoede voor verenigingen 
  • Project Connect: om jongeren uit de buurt van CC De Kimpel te verbinden met het aanbod 
 • Bewustmaking over de verschillende drempels naar vrije tijd
  • Uitwisseling van informatie tussen de leden van het netwerk
  • Vorming over participatie van kansengroepen voor de leden van het netwerk
  • Blijvende aandacht voor de koppeling tussen aanbod en vragen van mensen in armoede
 • Bestaande aanbod herbekijken en bijsturen
  • Kritische evaluatie van promotiecampagnes
  • Aanbod bekendmaken via Rap op Stap
  • Systematische vermelding tussenkomsten voor mensen in armoede
 • Ondersteuning van initiatieven voor toeleiding 
  • Contacten met en opleiden van sleutelfiguren 
  • Overleg en samenwerking met onderwijs
  • Samenwerking met verenigingen 
 • Het opsporen van verdoken armoede
  • Overleg en samenwerking met laagdrempelige actoren
  • Samenwerking met buurtcomités 

 

Overlegmomenten: Het lokaal netwerk van Bilzen zal minimum 4 keer per jaar samenkomen. Twee maal per jaar staat een evaluatie op de agenda. 

Contactpersoon: Hilde Jans, Sociaal Huis, hilde.jans [at] ocmwbilzen.be, 089 51 94 85