Borsbeek

item_left

Info Borsbeek juni 2017

item_right

Borsbeek

Lokaal Netwerk

Visie: De voornaamste doelstelling van het lokaal netwerk van Borsbeek is alle inwoners, met specifieke aandacht voor kansengroepen, te laten deelnemen aan vrije tijd. Enerzijds willen de partners werken aan de toegankelijkheid van het eigen aanbod en dat van Borsbeekse vrijetijdsaanbieders. Anderzijds zal het netwerk kansengroepen en ervaringsdeskundigen proberen betrekken bij de totstandkoming van het aanbod. Dit alles moet resulteren in een aanbod voor en door de doelgroep. De partners zullen het netwerk proberen uitbreiden door andere sociale organisaties te betrekken. Het netwerk wil ook noden signaleren en wil een duurzame verandering realiseren voor mensen in armoede. 

Periode eerste afsprakennota: 2018-2019

Trekkingsrecht: 2.432 euro

Partners: Vrijetijdsdienst, OCMW, Welzijnsschakel ’t Schakeltje

Doelstellingen en acties:

Het lokaal netwerk legt de nadruk op het optimaal participeren aan vrije tijd door kansengroepen door de participatiedrempels aan te pakken. Een greep uit de acties: 

  • Een kortingssysteem voor al het aanbod in de gemeente 
  • Een jaarlijkse vorming in functie van begrijpbaar communiceren
  • Samenwerking met ervaringsdeskundigen 
  • Vrijwilligers laten meedenken over de programmatie en vorming van ervaringsdeskundigen tot ambassadeur

Het lokaal netwerk werkt actief aan de oprichting van een vrijetijdsloket met uitbreiding van een Rap op Stap-kantoor. 

  • Vrijetijdsloket voor info over zowel gemeentelijke activiteiten als verenigingsaanbod
  • Vakanties en daguitstappen mogelijk via de Welzijnsschakel 

Ondersteuning voor en door het netwerk 

  • Het lokaal netwerk als actief lerend netwerk 
  • Het lokaal netwerk wordt gekoppeld aan het armoedeoverleg 

Overlegmomenten: Tweemaal per jaar komt het netwerk formeel samen om de voortgang van de acties te bespreken. Tussendoor vindt er overleg plaats tussen partners om de doelstellingen en acties te verwezenlijken. 

Contactpersoon: Bas Dhoey, diensthoofd vrije tijd en welzijn, bas.dhoey [at] borsbeek.be, 03 320 94 09