Brasschaat (Antwerpen)

item_left

item_right

Brasschaat (Antwerpen)

Lokaal Netwerk

Vrijetijdsparticipatie is een basisrecht dat kadert binnen het recht op maatschappelijke dienstverlening. Dit is een belangrijke hefboom om een volwaardige maatschappelijke ontplooiing mogelijk te maken. In Brasschaat wil het netwerk inzetten op maximale toegankelijkheid en zo veel mogelijk drempels wegwerken voor mensen in armoede en kwetsbaren in de samenleving. Zowel drempels op materieel vlak, maar ook drempels op sociaal en psychisch vlak.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Beeld: Nicolas WaechterCC BY 2.0

Eerste periode afsprakennota: 2019
Trekkingsrecht: 5 510 euro 

Partners 

 • Vrijetijdsdienst 
 • Cultuur-, jeugd-, sportdienst 
 • Bibliotheek 
 • OCMW 
 • Kabas – Sociale kruidenier 
 • Maatschappelijke dienstverlening 
 • Dienstencentra 
 • Aliado, De Sprong, Emmaus vzw – Laagdrempelig ontmoetingshuis voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid 
 • Buurthuis op maat vzw – Ontmoetingen voor mensen met of zonder beperking 
 • Ludentia, OLO vzw – vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking 

Focus doelgroep
De definitie van de doelgroep mikt op een maximale laagdrempeligheid, objectiviteit en inclusie. Het netwerk wil waakzaam zijn om geen ‘nieuwe’ uitsluiting van kwetsbare mensen te veroorzaken. Naast mensen met verhoogde tegemoetkoming en schuldbemiddeling behoren ook mensen die na beoordeling van de partnerorganisaties bij de doelgroep behoren. 

Doelstellingen

 • Vrijetijdsaanbod bekendmaken en de doelgroep informeren
 • Het lokale netwerk versterken en uitbreiden. Draagvlak creëren
 • Participatie en inspraak van de doelgroep vergroten 
 • Drempelverlagend werken 

Acties 

 • Vrijetijdsmarkt 
 • In kaart brengen en ondersteunen 
 • Ideeënbus in de verschillende ontmoetingsplaatsen voor input vanuit de doelgroep 
 • Voorrangsregels bij inschrijving 

Overleg
Er zal minstens tweemaal per jaar een netwerkoverleg zijn. Voor de opmaak van de afsprakennota worden alle partners betrokken. De doelstellingen en acties worden in overleg uitgewerkt. Alle partners zullen de acties bekendmaken, opvolgen en evalueren. 

Contact
An Rombouts – coördinator Kabas - Open huis voor mensen in (kans)armoede an.rombouts [at] ocmwbrasschaat.be