Denderleeuw (Oost-Vlaanderen)

item_left

item_right

Denderleeuw (Oost-Vlaanderen)

Lokaal Netwerk

Het lokaal netwerk Denderleeuw wil het recht van maatschappelijk kwetsbare groepen op kwalitatieve vrijetijdsbesteding garanderen. Hardnekkige verschillen in welvaart hangen samen met verschillen in sociaal kapitaal. Vrijetijdsparticipatie kan een opstap vormen voor het volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Het netwerk wil in eerste instantie focussen op toeleiding naar het bestaande aanbod en indien nodig bijsturen van het bestaande aanbod.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Beeld: Nicolas WaechterCC BY 2.0

Eerste periode afsprakennota: 2019
Trekkingsrecht: 3 859 euro 

Partners 

 • Vrijetijdsdienst 
 • Cultuur-, jeugd-, sportdienst 
 • OCMW diensten 
 • Integratie 
 • Welzijn 
 • Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw 
 • Uit De Marge vzw 

Focus doelgroep 

 • Mensen in armoede voldoen aan minstens 1 van onderstaande criteria. 
 • Verhoogde tegemoetkoming
 • Leefloon
 • Budgetbegeleiding
 • Armoedecriteria van Kind en Gezin 

In Denderleeuw kiest het netwerk ervoor om mensen “in de grijze zone” niet op te nemen als doelgroep. Het netwerk wil deze grep wel proactief benaderen via zelforganisaties en straatcontacten. 

Doelstellingen

 • Wegwerken van de drempels 
 • Maatschappelijk kwetsbare groepen op gepaste manier informeren en toeleiden naar het vrijetijdsaanbod 
 • Samenwerking versterken binnen de gemeentelijke diensten, met verenigingen en met partnerorganisaties 

Acties 

 • Opstart UiTPAS Denderleeuw 
 • De gemeentelijke subsidiereglementen worden aangepast zodat verenigingen gestimuleerd worden om aandacht te hebben voor mensen in armoede. 
 • Aanbieden van vormingen voor vrijwilligers die werken met mensen in armoede 

Overleg
Denderleeuw kiest voor een horizontaal integratiebeleid. Vanuit die visie is het doelgroepenoverleg ontstaan. Dit is een 2-wekelijks overleg tussen de integratieambtenaar en relevante welzijns- en vrijetijdsdiensten. Het lokaal netwerk zal een uitgebreide vorm van het doelgproepenoverleg zijn dat 4-maandelijks wordt ingepland en waarbij, naast de vaste leden van het doelgroepenoverleg, alle beleidsmedewerkers van de dienst vrije tijd aanwezig zijn. 

Contact
Steven De Ryck – Beleidsmedewerker vrije tijd – steven.deryck [at] denderleeuw.be