Diksmuide

item_left

item_right

Diksmuide

Lokaal Netwerk

Diksmuide startte in 2017 met een lokaal netwerk en met de UiTPAS. Forum Jeugd Westhoek – het samenwerkingsverband van de gemeentelijke jeugddiensten in de schoot van Westhoekoverleg – nam het initiatief om te komen tot de indiening van een UiTPAS-dossier voor de Westhoek. Het is de eerste keer dat de UiTPAS gelanceerd wordt in een landelijke regio. Diksmuide, Ieper, Poperinge en Zonnebeke vormen de kerngroep van gemeenten om met deze vrijetijdspas en puntenspaarkaart aan de slag te gaan. In een latere fase is de uitbreiding naar nog meer gemeenten van de Westhoek de ambitie. In Diksmuide wordt het initiatief versterkt door alle gemeentelijke en sociale partners in het lokaal netwerk.

Eerste periode afsprakennota: 2017-2019

Trekkingsrecht: 3696 euro

Partners: vrijetijdsdienst, jeugddienst, sportdienst, Sociaal Huis, project De Klapstoel, De Katrol vzw, Open School Diksmuide, Welzijnsschakel ’t Vlot, De Helpende Hand vzw, Sint-Vincentius.

Missie en visie: 

De partners van het netwerk willen zich inzetten om zoveel mogelijk drempels weg ter werken. Zodat mensen in armoede de kansen krijgen aan vrije tijd te participeren en dit met respect van de keuzevrijheid van mensen in armoede.

 Doelstellingen: 

 • Betaalbaarheid van vrije tijd
 • Onderzoek naar noden op het vlak van vrijetijdsparticipatie
 • Ondersteunen vrijetijdsaanbieders in het werken met mensen in armoede
 • Begrijpbaar communiceren van vrijetijdsaanbod
 • Toeleidingsinitiatieven opzetten naar vrijetijd voor mensen in armoede

Acties:

 • Uitpas en reglement vrijetijdsparticipatie
 • Individuele bevraging en groepsgesprekken met mensen in armoede
 • Vormingsmomenten vrijetijdsaanbieders
 • Vorming rond klare taal
 • Combinatie uitwerken van buurtsport en speelstraten
 • Uitbouw spelotheek als opstap naar bib en vrije tijd

Contactpersoon: Sylvie.anzempamber [at] diksmuide.be, Coördinator vrije tijd en onderwijs