Genk

item_left

item_right

Genk

Lokaal Netwerk

Visie: Genk is een bijzonder diverse stad met een specifieke historiek. Het industrieel en migratieverleden stelt de stadssamenleving voor enkele ernstige uitdagingen: werkloosheid, onderwijsachterstand, (kans)armoede. 
Het lokaal netwerk gelooft er sterk in dat specifieke aandacht voor kansengroepen nodig is om hun participatie aan vrije tijd te bevorderen. Maar ook streven ze met weloverwogen inspanningen een inclusieve en niet-stigmatiserende werking na. 
Het netwerk wil onder meer inzetten op het identificeren en wegwerken van objectieve en gepercipieerde drempels in het vrijetijdsaanbod (dit in samenspraak met de doelgroep en hun organisaties), op een stevige, outreachende, beklijvende maar warme communicatie en op een authentiek relatienetwerk met de doelgroep en hun organisaties. 

Periode eerste afsprakennota: 2018-2019

Trekkingsrecht: 17.641 euro

Partners: Cultuurdienst, jeugddienst, sportdienst, dienst sociale zaken, sociale dienst van het OCMW, vzw De Sfeer, vzw Horizont (Rap op Stap) 

Doelstellingen en acties: 

Stelselmatige optimalisering van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

  • Extern overleg: kleine groep met sleutelpartners in combinatie met bredere werkgroepen
  • Systematische en gestructureerde evaluatie
  • Doelgroeporganisaties worden ondersteund in hun werking
  • Inventarisatie van de Genkse organisaties en hun aanbod 

Wegwerken van de financiële drempels voor vrijetijdsaanbod voor personen in armoede

  • Verlenging en verfijning van de afspraken met Rap op Stap
  • Cutluurfonds OCMW als onderdeel van een integrale hulpverlening 
  • Aanbodverstrekkers stimuleren om korting te geven 

Organisatie van een doelgroepgericht vrijetijdsaanbod: diverse acties in het kader van OKAN-onderwijs, CC Cmine, de Bib, inburgeringsbeleid, sociaal-artistieke projecten, KRC Genk… 

Afstemming, optimalisatie en transparanter maken van de ondersteuningssystemen 

  • Onderzoek naar implementatie UiTPAS
  • Cultuurambassadeurs bij ‘De Sfeer’ 

Overlegmomenten: Het netwerk komt tweemaandelijks samen. Daarnaast zullen er werkgroepen samenkomen op basis van concrete agendapunten. Daarbij kunnen ook bijkomende partners betrokken worden. 

Contactpersoon: Gert Philippeth, stafmedewerker cultuur, gert.philippeth [at] genk.be, 089 65 38 11