Hamont-Achel (Limburg)

item_left

item_right

Hamont-Achel (Limburg)

Lokaal Netwerk

Lokaal netwerk Hamont – Achel wil de participatie van mensen in armoede aan het rijke vrijetijdsaanbod bevorderen. Dit door nauw contact te houden met mensen in armoede. Om vanuit hun perspectief te werken aan een betere toeleiding naar het vrijetijdsaanbod. Het netwerk wil zoveel mogelijk drempels wegwerken. Zowel zichtbare en onzichtbare, financiële en psychologische drempels. Dit betekent dat het netwerk zich inzet voor een maximale toegankelijkheid van het bestaande vrijetijdsaanbod.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Beeld: Nico Paix - CC BY 2.0

Eerste periode afsprakennota: 2019
Trekkingsrecht: 2 418 euro 

Partners 

  • UIT-PUNT (Vrijetijdsdiensten)  
  • OCMW – sociale dienst 
  • Sint Vincentius Hamont-Achel– wekelijkse voedsel en kledingbedeling 

Focus doelgroep
Cliënten van het OCMW. We maken gebruik van het reglement “deelname aan de maatregelen te bevordering van de participatie en sociale activering” 

Doelstellingen

  • Personen in armoede sluiten zoveel mogelijk aan bij het rijke, reguliere vrijetijdsaanbod
  • Het OCMW en haar maatschappelijk werkers spelen een cruciale rol in de toeleiding van personen in armoede naar het vrijetijdsaanbod. 
  • Bevragen van de doelgroep naar hun vrijetijdsbesteding 

Acties 

  • Financiële steun aan cliënten 
  • Toeleiding. De maatschappelijke werkers van het OCMW zorgen voor toeleiding van cliënten naar het vrijetijdsaanbod
  • Opstart project met RIMO. Samenlevingsopbouw neemt enquêtes af van mensen die zich aanmelden bij Sint-Vincentius. 

Overleg
Alle partners hebben inspraak en kunnen advies geven inzake de afsprakennota. Op die manier worden de acties samen gevormd. Het OCMW neemt een coördinerende rol op. 

Contact
Dorien Plessers – Maatschappelijk werker – dorien.plessers [at] ocmwhamontachel.be