Hasselt (Limburg)

item_left

item_right

Hasselt (Limburg)

Lokaal Netwerk

Stad Hasselt kent een uitgebreid vrijetijdsaanbod maar bereikt daarmee niet alle Hasselaren. Nochtans is deelname aan kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving een manier om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In eerste instantie wil Hasselt inzetten op het wegwerken van drempels die mensen in armoede ervaren bij het participeren aan het aanbod. Dan gaat dit zowel over de praktische als psychologische drempels. Daarnaast wil Hasselt sterk inzetten op toeleidingsinitiatieven. Binnen dit traject is het betrekken, bevragen en inspraak geven aan mensen in armoede een rode draad.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Beeld: Saffron WallerCC BY 2.0

Eerste periode afsprakennota: 2019
Trekkingsrecht: 19 448 euro 

Partners 

 • Cultuur-, jeugd-, sportdienst 
 • Dienst wijkmanagement
 • Dienst gezinsondersteuning 
 • Sociale Dienst 
 • De Brug Hasselt – vereniging waar armen het woord nemen 
 • Vzw Domo Hasselt – Opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen 
 • Vzw Horizont- Rap op stap Limburg  

Focus doelgroep
Hasselt wil de doelgroep breder zien dan enkel mensen met verhoogde tegemoetkoming, OCMW -gerechtigden, en mensen in schuldbemiddeling. Daarom hebben ook vluchtelingen, mensen die tewerkgesteld zijn in een maatwerkbedrijf en mensen die werden doorverwezen door partnerorganisaties opgenomen als ‘de doelgroep’. 

Doelstellingen

 • Beleid rond vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede uitwerken 
 • Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede bevorderen 
 • Communicatie 

Acties 

 • Draagvlak creëren 
 • Transparant aanbod 
 • Sensibilisering 

Overleg
Het lokaal netwerk komt minstens vier keer per jaar samen. Alle partners nemen actief deel aan de overlegmomenten. Daarin gaan ze advies geven vanuit de eigen expertise en gaan ze mee beleid uitwerken rond vrijetijdsparticipatie. Jaarlijks worden de doelstellingen en acties geëvalueerd. Verder dienen de evaluatiemomenten om het eigen aanbod af te stemmen en toekomstig beleid verder uit te werken. 

Contact
Brigitte.Minsen [at] hasselt.be