Het leven zoals het is in... lokale netwerken: Brugge

item_left

item_right

Het leven zoals het is in... lokale netwerken: Brugge

Lokaal Netwerk

In Vlaanderen zijn in totaal 119 lokale netwerken actief. Dat zijn samenwerkingsverbanden van gemeentelijke diensten, OCMW’s en (armoede-)verenigingen die het recht op vrije tijd voor mensen in armoede proberen waarmaken. Demos stapt ter plaatse af en neemt poolshoogte van het wel en wee in lokale netwerken, deze keer stoppen we in Brugge.

  • Brugge, West-Vlaanderen
  • Trekkingsrecht: 30.056 euro
  • Partners: stadsbestuur, OCMW, armenverenigingen (Wieder vzw, Welzijnsschakel Onderonsje, Uze Plekke vzw) en hulpverleningsorganisaties die regelmatig deelnemers inschrijven voor activiteiten of regelmatig gebruik maken van de tegemoetkomingen die door het netwerk geboden worden (DAC De Gempersteeg, Inloophuis 't Sas, CAW Regio Brugge (nu CAW NW-Vlaanderen), CGG NW-Vlaanderen, Oikonde Brugge Oostkust, Vereniging Wok).

Omdat kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten een basisrecht is, sloegen het OCMW en het Stadsbestuur van Brugge in 2008 de handen in elkaar, om het vrijetijdsaanbod voor iedereen toegankelijk te maken. Om dit te bereiken werkt de stad actief samen met de verenigingen waar armen het woord nemen, diensten/organisaties die actief zijn rond cultuur, sport en jeugdwerk en hulpverleningsorganisaties. De krachten worden gebundeld in het Netwerk Vrijetijdsparticipatie.

Pascal Cockhuyt, coördinator vzw Wieder (erkende armoedeverening en actief in het lokaal netwerk in Brugge) sprak op één van onze praktijktafels over het belang van samenwerking: “De luxepositie in Brugge is dat er directe lijnen zijn, tussen de armoedesector en het OCMW, tussen de armoedesector en de sport, cultuur en jeugddienst. Omdat we al jaren inzetten op die samenwerking. Geloof me vrij, de eerste vergaderingen met sport en jeugd waren heel woelige vergaderingen. Sommige ambtenaren hadden ook wel vragen bij vrije tijd als grondrecht. Moet dat allemaal? Mensen daarvan overtuigen blijft nodig, het is kwestie van constant op dezelfde nagel te blijven kloppen. Maar je moet goed samenwerken met de ambtenaren  en  ook  de  lijnen  naar  de  betrokken  schepenen  goed  verzorgen. Naast  de werkgroep  cultuur met  mensen  in  armoede  zelf,  OCMW,  vrijetijdsdiensten kunnen  we hiervoor  ook  terugvallen  op  de  stuurgroep  van  het  lokaal  netwerk met  een ruime samenwerking.  De  verhalen  van  mensen  in  armoede  worden  ook  meegenomen  naar  die stuurgroep. Af en toe zijn daar ook schepenen aanwezig. Een ruimer forum is er met de Algemene Vergadering van het Netwerk Vrijetijdsparticipatie.”

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie werkt samen met vrijetijdsorganisaties, armoedeverenigingen en welzijnsorganisaties om iedere maand gratis culturele activiteiten aan te bieden. Daarnaast wordt in samenwerking met de Sportdienst van de stad Brugge 6 ééndagsactiviteiten en enkele lessenreeksen georganiseerd, om mensen die in kansarmoede leven tot bewegen aan te zetten. Deze activiteiten worden opgenomen in het maandelijks programmaboekje van het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie onder de naam 'start to move'.

De rol van Bart Hollevoet, OCMW-medewerker, is zowel in het netwerk als in de omkadering van het vrijetijdsaanbod bijzonder. Pascal: “Er is een heel groot aanbod op het vlak van cultuurparticipatie vanuit het lokaal netwerk. Nu krijgen  we  vanuit  cultuuraanbieders  een  heel  mooi  aanbod. Het succes van het cultuuraanbod nu is de vertrouwenspersoon. Bart Hollevoet van het OCMW schrijft in,  doet  alle  telefoons,  doet  coaching  en  hij  gaat  ook  mee  naar  het  aanbod.”

Wil je meer weten over het lokaal netwerk van Brugge? Contacteer dan bart.hollevoet [at] ocmwbrugge.be