Het leven zoals het is in… lokale netwerken: Heist-op-den-Berg

item_left

item_right

Het leven zoals het is in… lokale netwerken: Heist-op-den-Berg

Lokaal Netwerk

In Vlaanderen zijn in totaal 119 lokale netwerken actief. Dat zijn samenwerkingsverbanden van gemeentelijke diensten, OCMW’s en (armoede-)verenigingen die het recht op vrije tijd voor mensen in armoede proberen waarmaken. Demos stapt ter plaatse af en neemt poolshoogte van het wel en wee in lokale netwerken, deze keer stoppen we in Heist-op-den-Berg.

  • Heist-op-den-Berg, Antwerpen
  • Trekkingsrecht:  7 344 euro
  • Partners in het netwerk: cultuurcentrum Zwaneberg, Cursuscentrum, dienst cultuurbeleid, jeugddienst, OCMW, sportdienst en vzw Den Draai, een vereniging waar armen het woord nemen.

Heist-op-den-Berg heeft al sedert 2010 een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede. Bianca Boekxstaens  is welzijnscoördinator  bij het OCMW Heist-op-den-Berg maar ook trekker van het lokale netwerk vrijetijdspartcipatie. Ze vertelde over haar job tijdens een Demos vormingsmoment. "Het lokaal netwerk is ontstaan vanuit de jeugddienst, gericht op zinvolle vrijetijdsbesteding van kwetsbare jongeren als vorm van preventie. Vanuit het OCMW is een maatschappelijk werker mee in het eerste (eerder informele) netwerk gestart. Zo kwam de vrijetijdskaart tot stand. Daarna hebben we een afsprakennota ingediend om een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie te starten. We hebben toen onze vrijetijdskaart uitgebreid naar verschillenden doelgroepen: mensen met een beperking, senioren..."

"De administratieve last voor het opstarten van een netwerk is volgens ons beperkt. Het ging ook vlot om de verschillende partners samen te brengen om tot doelstellingen en acties te komen. De verantwoording is ook redelijk beperkt. Als trekker van het netwerk is het wel belangrijk dat je voldoende mandaat en tijd krijgt om het netwerk te coördineren en de contacten te onderhouden. Zeker in de beginfase ging er veel tijd naar het overleggen met verschillende partners. Idealiter sluit dit aan bij je functie. Het is ook belangrijk om taken te verdelen met je partners. Als coördinator moet je zeker niet alles zelf doen."

"We beschikken over een scala van partners die toeleiden: het OCMW natuurlijk, maar ook de welzijnsraad, voorzitters van verenigingen. Onze kansenwerker doet hiervoor ook huisbezoeken. De kansenwerker werkt ook samen met het doelpubliek, begeleidt en ondersteunt hen. Deze persoon is de essentiële schakel tussen beleidsmensen, actoren, medewerkers en burgers om acties en initiatieven rond armoede op het grondgebied van de gemeente te stimuleren en bekend te maken. Maar ook werking bijzondere jeugdzorg geven info door over vrijetijdspas. Daarnaast proberen we ook de vrijetijdsaanbieders te sensibiliseren en te vormen, bijvoorbeeld door uitwisseling op te zetten met de vereniging waar armen het woord nemen."

De gemeente heeft 41.000 inwoners. Het heeft een verstedelijkt centrum en verschillende landelijke deelgemeenten. Het gemeentelijk aanbod zit vooral in het centrum, in deelgemeenten is er vooral parochiegebonden verenigingsleven. "In een gemeente met een centrum en deelgemeenten, gaat er veel aandacht naar het centrum. Het is moeilijker om verdoken armoede in de deelgemeenten aan te pakken, dat wordt heel snel vergeten. Het is ook zeer moeilijk, het sociaal weefsel werkt er op een andere manier en dat vraagt extra aandacht. Tegelijk zijn er altijd wel diensten die bij deze mensen over de vloer komen. De uitdaging is om bij veel mensen het idee over vrijetijdsparticipatie te promoten, om veel materiaal te voorzien, om directies op de hoogte houden,…"

Wil je meer weten over het lokaal netwerk in Heist-op-den-Berg? Je kan Bianca Boexkstaens mailen op welzijnscoordinator [at] ocmw-heist-op-den-berg.be (welzijnscoordinator [at] ocmw-heist-op-den-berg.be)