Het leven zoals het is in… lokale netwerken: Sint-Truiden

item_left

item_right

Het leven zoals het is in… lokale netwerken: Sint-Truiden

Lokaal Netwerk

In Vlaanderen zijn in totaal 119 lokale netwerken actief. Dat zijn samenwerkingsverbanden van gemeentelijke diensten, OCMW’s en (armoede-)verenigingen die het recht op vrije tijd voor mensen in armoede proberen waarmaken. Demos stapt ter plaatse af en neemt poolshoogte van het wel en wee in lokale netwerken, deze keer stoppen we in Sint-Truiden.

  • Sint Truiden, Limburg
  • Trekkingsrecht: 9.972 euro
  • Partners in het netwerk: OCMW/Sociaal Huis, stedelijke integratiedienst, dienst flankerend onderwijs, sportdienst, cultuurdienst, jeugddienst, toeristische dienst, Sint-Vincentius (armoedevereniging), Rap op Stap/ vzw Horizont, Onder Ons (erkende Vereniging waar Armen het Woord Nemen), Centrum voor Basiseducatie en vzw Gastvrij Sint-Truiden en Huize Sint-Vincentius.

Het lokaal netwerk van Sint Truiden is niet van de kleinste: rond de tafel zitten naast verschillende stedelijke diensten en het Sociaal Huis o.a. ook twee armoedeverenigingen en vzw Horizont, waarmee de stad een overeenkomst heeft voor het uitbaten van een Rap Op Stap kantoor. De partners werken al jaren met elkaar samen rond vrije tijd, maar sedert 2016 doen ze dat ook in het formeel verband van een lokaal netwerk.
 
De partners kozen er samen voor om de centen die het netwerk van de Vlaamse Overheid ontvangt, in te zetten voor zowel individuele participatie als groepsuitstappen via de armoedeverenigingen. In hun afsprakennota spraken de partners vooraf een percentage af: 30 procent van het budget is voorbehouden voor groepsuitstappen, de overige middelen dienen voor individuele tegemoetkomingen via het Rap Op Stap kantoor. Daar kunnen mensen in armoede 80 procent terugkrijgen van wat ze betaalden voor een zelfgekozen vrijetijdsactiviteit. Daarnaast zijn er natuurlijk ook rechtstreekse kortingen: zo kunnen mensen in armoede bij de Academie bijvoorbeeld aan sociaal tarief inschrijven. Om te vermijden dat er verwarring ontstaat, is het belangrijk dat de partners elkaar goed leren kennen en weten naar wie ze kunnen doorverwijzen.
 
Om de kortingen voor mensen in armoede beter op elkaar af te stemmen en te vermijden dat mensen grote bedragen moeten voorschieten, zal Sint-Truiden in 2018 samen met Publiq (het voormalige CultuurNet Vlaanderen en CJP) de UiTPAS invoeren. Die moet toelaten dat mensen onmiddellijk hun korting krijgen wanneer ze deelnemen aan een activiteit van de gemeente. Groepspassen zullen ervoor zorgen dat armoedevereningen nog steeds aan voordelig tarief groepsuitstappen kunnen doen. Bij de invoering van de UiTPAS besteedt het netwerk ook aandacht aan begeleiding en toeleiding. In een eerste fase zal men vooral de stedelijke activiteiten aangeboden worden maar in een tweede fase ook het  aanbod van derden uit de profit en non-profitsector. Zeker bij de sport- en jeugdverenigingen stellen de partners vast dat de drempel hoog blijft.
 
Ook vandaag probeert het lokaal netwerk al te werken aan de toegankelijkheid van vrije tijd. Rap Op Stap gaat elk jaar langs op de Algemene Vergadering van de Jeugdraad en de sportraad om toelichting te geven bij hun werking. Verenigingen worden ook aangespoord om oog te hebben voor hun eigen beleid: zijn er verborgen kosten? Moeten leden het lidgeld meteen volledig betalen? Is er een systeem voor het uitlenen van uniformen of materiaal? Zijn er psychologische drempels?
 
Op dit moment zijn de partners in volle voorbereiding voor de lancering van de UiTPAS. Die is gepland voor mei 2018.
 
Wil je meer weten over het lokaal netwerk van Sint Truiden? Klara Delwiche van de dienst welzijn trekt het netwerk. Je kan haar mailen op info.welzijn [at] sint-truiden.be.