Houthalen-Helchteren

item_left

item_right

Houthalen-Helchteren

Lokaal Netwerk

In Houthalen-Helchteren bestonden al enkele maatregelen om de financiële drempel naar vrije tijd te verhelpen. Maar de partners van het lokaal netwerk willen ook aan de slag met praktische problemen zoals vervoer, sociale en psychologische aspecten, het gebrek aan een netwerk… Bijzondere aandacht gaat naar het actief begeleiden van mensen bij de toeleiding naar verenigingen. 

Periode eerste afsprakennota: 2018-2019

Trekkingsrecht: 6.291 euro

Partners: Cultuurdienst, jeugddienst, sportdienst, Sociaal Huis, Warm Hart (armoedevereniging), JWW Meulenberg, RIMO Limburg Meulenberg, Gemeentelijk armoedeplatform, Huis van het Kind, Daidalos vzw 

Doelstellingen en acties: 

Bewustmaking van verenigingen rond de armoedeproblematiek 

  • Signalen in verband met armoede opvangen vanuit de verenigingen 
  • Sensibiliseren van verenigingen via de bestaande raden (vorming) 
  • Inventarisering van bestaande acties rond armoedebestrijding bij de verenigingen via een bevraging 
  • Stimuleren van mogelijkheid gespreide betaling 

Toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod verhogen 

  • Vanuit het perspecitef van kansengroepen: werken aan zelfstandigheid in verplaatsingen, financiële tegemoetkomingen 
  • Drempels wegwerken bij aanbieders 

Versterken van het netwerk van de vrijetijdsorganisaties

  • Verenigingsraden betrekken bij het armoedeplatform 
  • Sensibilisering via infosessies 

Deelname van kansarmen aan vrijetijdsaanbod in Houthalen-Helchteren 

  • Betere bekendmaking van het aanbod via verenigingen en brugfiguren 
  • Drempelverlagende programmatie 

Overlegmomenten: Het lokaal netwerk zal tweemaal per jaar samenkomen. Een jaarlijkse evaluatie vindt plaats op het armoedeplatform. 

Contactpersoon: Maartje Leurs, netwerkcoördinator kinderarmoede, maartjeleurs [at] houthalen-helchteren.be, 011 49 22 18