Infofiche Intergemeentelijke samenwerking vrijetijdsparticipatie Neteland

item_left

item_right

Infofiche Intergemeentelijke samenwerking vrijetijdsparticipatie Neteland

Lokaal Netwerk

 

Kenmerken van de intergemeentelijke samenwerking Neteland 

Gemeente: Herentals 

Deelgemeenten: Herentals, Morkhove, Noorderwijk
Oppervlakte: 48,56
Inwoners: 28.267
Lokaal netwerk sinds: 2008-2013/ 2014-2019/ 2020-2025 (IGS)
Trekkingsrecht: 5.420,04 euro 
Kansarmoede: 12,9 %              

Armoedepartner in de kijker: Welzijnsschakel De Dorpel 

vzw De Dorpel is een ontmoetingsplaats met een gevarieerd aanbod aan activiteiten en diensten. Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek, een luisterend oor en een gezellige babbel. Iedereen is er welkom ongeacht leeftijd of overtuiging. De Dorpel wil zo mensen in armoede erkennen en groeikansen bieden, onder meer langs educatieve activiteiten en projecten zoals vorming en scholing. De dorpel werkt aan de eigenwaarde van mensen in armoede zodat ze voor zichzelf leren opkomen.                                                                                   

Gemeente: Grobbendonk 

Deelgemeenten: Grobbendonk, Bouwel
Oppervlakte: 28,36
Inwoners: 11.163
Lokaal netwerk sinds: 2020-2025 (IGS)
Trekkingsrecht: 1.796,34 euro 
Kansarmoede: 5,1 % 

Armoedepartner in de kijker: Vzw De Fakkel Herentals 

De Fakkel wil samen met mensen in armoede uit Herentals en omgeving armoede en uitsluiting in onze maatschappij bestrijden. Dit doen ze door structureel te werken aan armoede en door in dialoog te gaan met de samenleving en het beleid. Daarnaast willen ze ook werken aan een positieve beeldvorming van mensen in armoede.

Gemeente: Herenthout 

Oppervlakte: 23,55
Inwoners: 9.094
Lokaal netwerk sinds: 2020-2025 (IGS)
Trekkingsrecht: 1.378,98 euro 
Kansarmoede: 5,9 %                                                 

Armoedepartner in de kijker: Sint- Vincentius Herenthout

Sint- Vincentius is een vrijwilligersvereniging van mensen met een hart voor medemensen in armoede. Ze willen iedereen motiveren om iets te doen voor een ander in nood want armoede kan iedereen treffen. Zij willen een open huis zijn met vrijwilligers met een luisterend oor. Door: De zorg voor basisbehoeften als voeding en kledij en door te werken rond armoedethema's.                                                                       

Gemeente: Olen 

Oppervlakte: 23,17
Inwoners: 12.558
Lokaal netwerk sinds: 2014-2019/ 2020_2025 (IGS)
Trekkingsrecht: 1.927,94 euro 
Kansarmoede: 7,2 %                                                                                                               

Armoedepartner in de kijker: Welzijnsschakel Olen 

Deze welzijnsschakel wil mensen in armoede stimuleren tot deelname aan het maatschappelijk leven en vrije tijd en de behoefte aan deze doelgroep aankaarten. De vrijwilligers van de Welzijnsschakel bekommeren zich vooral om de praktische zaken van de organisatie en onderhouden de persoonlijke contacten met de doelgroep. "  De bevoegde schepenen                                                                                                                     

Gemeente: Vorselaar 

Deelgemeenten:
Oppervlakte: 27,62
Inwoners: 7.932
Lokaal netwerk sinds: 2020-2025 (IGS)
Trekkingsrecht: 1.375,36 euro 
Kansarmoede: 3,5 %                                                                              

Armoedepartner in de kijker: Welzijnsschakel 't Kiertje Vorselaar 

Deze welzijnsschakel brengt mensen samen die het in het dagelijkse leven wat moeilijker hebben en dikwijls eenzaam leven. Door samen te komen, activitetien te organiseren en of hieraan deel te nemen, hebben mensen terug sociale contacten, kunnen zij praten met anderen en zullen zij ontdenkken dat ze niet alleen zijn. 

Extra partners 

  • Alle bevoegde schepenen van de verschillende gemeenten 

Drempels verlagen 

  • Rap op Stap Vorselaar   

Contactgegevens

Trekker intergemeentelijke samenwerking neteland:
Diensthoofd participatie en preventie Herentals: pol.goris [at] herentals.be