Infofiche lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie Veurne

item_left

item_right

Infofiche lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie Veurne

Lokaal Netwerk

 

Kenmerken van de stad Veurne 

Provincie: West-Vlaanderen
Stad: Veurne 
Deelgemeenten: Veurne, Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, De Moeren, Eggewaartskapelle, Houtem, Steenkerke, Vinkem, Wulveringen, Zoutenaaie
Oppervlakte: 96,34    
Inwoners: 12.096       
Lokaal netwerk sinds: 2020-2025     
Trekkingsrecht: 2.541,76 euro 
Kansarmoede: 11,2 %    

                                       
Armoedepartner in de kijker 

De Netezak vzw 

Deze vzw wil materiële en geestelijke hulp bieden aan personen die behoeftig zijn in de regio Veurne. Dit doen ze onder meer door het verdelen van kledij, huishoudelijke artikelen en voedsel. De vzw handelt steeds in een geest van volstrekt pluralisme, zonder onderscheid te maken naar ras, taal, cultuur, godsdienst, filosofische of politieke overtuiging, zowel voor de medewerkers als voor de personen die geholpen worden.                                                             

Extra partners 

  • Buitenschoolse kinderopvang 
  • Dienstencentrum 
  • Activiteitencentrum Oase 
  • Golfbreker vzw 
  • Open Thuis vzw - Begeleid wonen Westhoek 
  • TCK/ Zonnewende 
  • VZW Vondels 

Drempels verlagen 

  • Stadscheques voor kinderen en jongeren: Te gebruiken voor Sport-, jeugdactiviteiten of gebruik van een taxi.                     

Contactgegevens 

Diensthoofd sociale dienst: Tiebe.de.bruycker [at] veurne.be