Kapellen (Antwerpen)

item_left

item_right

Kapellen (Antwerpen)

Lokaal Netwerk

Mensen in armoede hebben zoals iedereen recht op deelname aan alle vrijetijdsinitiatieven. Daarom wil gemeente Kapellen extra inspanningen leveren om de participatie van mensen in armoede aan het vrijetijdsaanbod te verhogen. Armoede is een gevolg van verschillende factoren en omstandigheden en daar wil het lokaal netwerk op inspelen. Het netwerk is ervan overtuigd dat deelname aan het culturele, jeugd en sportaanbod een positieve bijdrage levert aan het sociale en psychische welzijn. 

(Lees verder onder de afbeelding.)

Beeld: North Charleston - CC BY-SA 2.0

Eerste periode afsprakennota: 2019
Trekkingsrecht: 2 634 euro 

Partners 

 • Vrijetijdsdiensten (cultuur, jeugd, sport) 
 • OCMW
 • Doedèskadèn vzw – vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede 

Focus doelgroep 
Om de doelgroep af te bakenen houdt het netwerk rekening met volgende criteria: recht op verhoogde tegemoetkoming, cliënt zijn bij het OCMW, aanwezig zijn bij de voedselbedeling van Oase, aangemeld zijn door een leerkracht of een huistaakbegeleider van het OCMW-project. Lokaal netwerk Kapellen wil ook rekening houden met bijkomende criteria die vaak minder zichtbaar of meetbaar zijn. Om dit verder te definiëren is een werkgroep opgericht. Bijkomende criteria zijn o.a. slechte huisvestiging, vereenzaming, gezondheidsproblemen etc. 

Doelstellingen

 • Het lokaal vrijetijdsaanbod financieel (en materiaal) laagdrempelig maken voor mensen in armoede. 
 • Het vrijetijdsaanbod bekend maken bij mensen in armoede en aansluitingen faciliteren 
 • Een vrijetijdsaanbod op maat voor mensen in armoede 
 • Bekendmaking van het netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede en bewustmaking bij alle vrijetijdsdiensten over mensen in armoede 
 • Vrijetijdsinitiatieven die aangeboden worden door (niet commerciële) privé- organisaties financieel (en materiaal) laagdrempelig maken voor mensen in armoede. 

Acties 

 • Kinderen en volwassenen van voorzieningen en OCMW gaan samen op prospectie om voorstellingen in de gemeente Kapellen en omgeving te bekijken. De bevindingen worden opgenomen in een verslag en overgemaakt aan de cultuurdienst. 
 • Vormingen aanbieden aan gemeentepersoneel van de vrijetijdsdiensten 
 • Filmverteller. Het vrijetijdsaanbod van de gemeente Kapellen in een toneelvoorstelling gieten en dit vertonen aan voorzieningen en aan cliënten van het OCMW 

Overleg
Tijdens het overlegmoment bespreken de verschillende partners hun vrijetijdsaanbod, kortingen en inschrijvingsprocedures. De armoedepartners zullen zich vooral inzetten om de doelgroep te bevragen en die stem te laten horen in het netwerk en de mensen in armoede toe te leiden naar het vrijetijdsaanbod. Alle partners waken mee dat de afsprakennota correct wordt uitgevoerd en geven advies voor toekomstige wijzigingen. 

Contactpersoon: lindsay.vanmirlo [at] kapellen.be