Kortenberg

item_left

item_right

Kortenberg

Lokaal Netwerk

Als je moet rondkomen met een beperkt inkomen, is vrije tijd vaak bij de dingen die eerst wegvallen. Met de introductie van de vrijetijdspas wil de gemeente Kortenberg daar iets aan doen. De pas laat je toe om tegen verminderd tarief deel te nemen aan activiteiten van de gemeentelijke diensten of van het Welzijnshuis. Daarnaast kan je met deze pas ook een tegemoetkoming ontvangen voor lidgelden, uitrusting of deelnamegeld van kampen georganiseerd door erkende Kortenbergse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. In de eerste afsprakennota werden de puntjes op de i gezet!

Eerste periode afsprakennota: 2017-2019
 

Trekkingsrecht: 2234 euro

Partners: vrijetijdsdienst, cultuurdienst, jeugddienst, sportdienst, sociale dienst, lokaal dienstencentrum, Boost (feitelijke vereniging), Dienst Vrije Tijd van UPC KU Leuven.

Missie en visie: Met de afsprakennota wil Kortenberg de krachten binnen de vrijetijdssector, het OCMW en relevante organisaties die mensen in armoede bereiken bundelen, afstemmen het aanbod uitbreiden en aanpassen. Zo wil het gemeentebestuur mensen in armoede alle kansen bieden tot vrijetijdsparticipatie.

 Doelstellingen: 

  • Financiële drempels wegnemen om zo te komen tot een hogere participatie mensen in armoede
  • Proeven van vrijetijd: een op maat uitgewerkt vrijetijdsaanbod voor mensen in armoede
  • Sensibiliseren vrijetijdsaanbieders

Acties:

  • Ontwikkeling vrijetijdspas
  • Organisatie vrijetijdsparticipatiedag
  • Vormingsmoment voor verenigingen

Bijeenkomsten: driemaal per jaar.

Contactpersoon: veerle.cammaerts [at] kortenberg.be , Diensthoofd Vrije Tijd Kortenberg