Kuurne

item_left

item_right

Kuurne

Lokaal Netwerk

Het gemeentebestuur en Sociaal Huis Kuurne pakken kinderarmoede aan met project “Brede School Plus”.  Met ‘Brede Scholen Plus’ zetten ze in op het aanbieden van een breed aanbod aan kansen waarbij kinderen kunnen kennismaken met een rijkdom aan activiteiten. Op die manier kunnen ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Ook binnen het lokaal netwerk wordt sterk ingezet op kinderarmoede.

Eerste periode afsprakennota: 2017-2019

Trekkingsrecht: 2548 euro

Partners: Vrijetijdsdienst, cultuurdienst, sportdienst, Brugfiguur brede school, OCMW (Sociale dienst, Buurtwerk), Huis van het Kind, Buurtwerking Spijker en Schardau, Focusgroep OCMW-cliënten.

Missie en visie: 

Doorheen het meerjarenplan van het OCMW en gemeente  wordt duidelijk hoe sterk we geloven in een ongedwongen manier van participeren om kansen te verhogen. De toeleiding van het OCMW lukt aardig, maar de groep is te beperkt. De bestrijding van kinderarmoede kreeg de hoogste prioriteit. Vanuit die optiek werden netwerken opgezet, focusgroepen opgericht, werd een Brede School project opgestart. We willen via het kind ook de ouders bereiken. De Uitpas die binnen de regio wordt uitgerold is een extra troef om mensen die niet steeds in het OCMW gekend zijn goedkoper te laten participeren.

Doelstellingen: 

  • Kuurne zet in op het uitbouwen van een laagdrempelige belevingsbibliotheek
  • Opzetten van samenwerking tussen vrijetijdssector en sociaal huis
  • Sociaal Huis bestrijdt kinderarmoede

Acties:

  • Verder uitwerken van een vrijetijdspas en kortingssysteem
  • Ontwikkelen van een beweeg- en sportbeleid voor kansengroepen
  • Infosessie rond kansengroepen

Contactpersoon:  Ruben Bruyneel, Diensthoofd Sociale Dienst, ruben.bruyneel [at] sociaalhuiskuurne.be