Langemark-Poelkapelle

item_left

item_right

Langemark-Poelkapelle

Lokaal Netwerk

Met het Team Ontspannen werken verschillende gemeente- en OCMW-diensten al jaren samen om inwoners van Langemark-Poelkapelle een leuke en kwaliteitsvolle vrijetijdsinvulling te bieden. Die samenwerking is verdiept en verdergezet in het lokaal netwerk.

Eerste periode afsprakennota: 2017-2019

Trekkingsrecht: 1686 euro

Partners: Vrijetijdsdienst, cultuurdienst, jeugddienst, sportdienst, bibliotheek, OCMW (Sociale Dienst, Buitenschoolse kinderopvang, tweedehandswinkel), Sint-Vincentiusvereniging.

Missie en visie: 

De visie op het belang van vrijetijdsparticipatie vloeit voort uit de missie van het OCMW en de missie van het Team Ontspannen.

“Het OCMW biedt de nodige zorg- en dienstverlening die het voor alle inwoners van de gemeente mogelijk maakt, een menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. Wij willen hierbij het meeste aandacht schenken aan de inwoners die de minste kansen krijgen en/of zorgbehoevend zijn. We doen dit, door een antwoord te zoeken op structurele welzijnsvragen, initiatieven te nemen om de kansen op welzijn, zelfredzaamheid en emancipatie te verhogen en door mensen individueel te helpen.”

“Het team Ontspannen wil mensen vrije toegang bieden tot cultuur, sport, ontspanning en informatie, ook de kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen. … Team ontspannen wil bewust omgaan met de kostprijs van het georganiseerde aanbod.”

Alle partners uit het netwerk zijn ervan overtuigd dat vrijetijdsparticipatie een basisbehoefte is. Elke mens heeft nood aan sociaal contact, aan zinvolle vrijetijdsbesteding. Daarnaast kan vrijetijdsparticipatie een hefboom zijn voor mensen in armoede.

Doelstellingen: 

  • In kaart brengen van alle vrijetijdsorganisaties en activiteiten
  • Toeleiding van mensen in armoede naar vrijetijdsaanbod verbeteren
  • Uitwerken van een financiële tussenkomst en vervolledigen vrijetijdsaanbod

Acties:

  • Bekendmaking lokaal netwerk
  • Enquête bij ouders over opvang tijdens vakanties
  • Informeren organisaties
  • Actieve toeleiding mensen in armoede: bv. Sint-vincentius, asielcentrum, …
  • Analyse bestaande tussenkomsten

Contactpersoon: Delfien Denorme, Afdelingshoofd Leven, delfien.denorme [at] ocmwlangemark-poelkapelle.be