Lendelede (West-Vlaanderen)

item_left

item_right

Lendelede (West-Vlaanderen)

Lokaal Netwerk

Lendelede heeft een uitgebreid gemeentelijk vrijetijdsaanbod en ook een rijk en bruisend verenigingsleven. Maatschappelijk kwetsbare mensen ervaren echter soms nog een hoge drempel om te kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Lokaal netwerk Lendelede wil de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede verhogen door een optimale inzet van de financiële middelen en een intensere samenwerking met het OCMW, Steunpunt Vakantieparticipatie, de vrijetijdsdiensten en armoedeorganisatie ’t Kringske.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Beeld: Peter Mooney - CC BY-SA 2.0

Eerste periode afsprakennota: 2019
Trekkingsrecht: 853 euro 

Partners 

  • Cultuur-, jeugd-, sportdienst 
  • Sociale dienst 
  • ’t Kringske – vereniging waar armen het woord nemen 

Focus doelgroep
Alle OCMW-cliënten of personen in collectieve schuldenregeling.
Personen die toegeleid worden door een partnerorganisatie.
Personen die niet in begeleiding zijn bij het OCMW worden via een miniem sociaal onderzoek individueel beoordeeld. 

Doelstellingen

  • Groepsactiviteiten en vorming voor de deelnemers van ’t Kringske 
  • Extra aandacht voor jonge gezinnen 
  • Intensifiëring van de samenwerking met de diensten cultuur, jeugd, sport en ’t Kringske 

Enkele acties 

  • Dialoog met de doelgroep bevorderen 
  • Opstart buddywerking 

Overleg
Het lokaal netwerk komt twee keer per jaar samen. Indien nodig zullen tussentijds werkvergaderingen georganiseerd worden. Alle partners adviseren en denken mee hoe de afsprakennota er moet uitzien. Partners die dicht bij mensen in armoede staan, zullen de mensen ook bevragen en deze input gebruiken in de opmaak van de nota. Verder wordt er tijdens het netwerkoverleg ook aandacht besteed aan uitwisselen van informatie omtrent het aanbod en de acties die worden uitgevoerd. 

Contact
Carine Dewaele – diensthoofd sociale dienst – carine.dewaele [at] lendelede.be