Lier (Antwerpen)

item_left

item_right

Lier (Antwerpen)

Lokaal Netwerk

De denktank armoede in Lier is een overlegplatform voor alle sociale organisaties die werken met kansengroepen. Ook het OCMW maakt deel uit van dit netwerk. De acties in functie van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede worden binnen deze overlegstructuur opgevolgd. De vrijetijdsdiensten sluiten ten gepaste tijde aan. 

  • Eerste afsprakennota: 2009-2013
  • Tweede afsprakennota: 2014-2019
  • Trekkingsrecht: 8 871 euro

Partners: OCMW, dienst vrije tijd en Samenlevingsopbouw en Ons Gedacht (een vereniging waar armen het woord nemen)

Acties

  • verder uitbouwen van de Gomorpas die het mogelijk maakt voor mensen in armoede om aan verminderd tarief deel te nemen aan sport, jeugdwerk en cultuur: betere toekenning, rijk aanbod
  • ondersteunen en organiseren van procesmatige initiatieven die tot doel hebben om kansengroepen toe te leiden: gerichte communicatie, begrijpbaarheid
  • ondersteuning van social profit initiatieven: groepsparticipatie vanuit sociale organisaties

Werking lokaal netwerk

Het lokaal netwerk komt 2 keer per jaar samen om acties op te volgen en te evalueren. De acties maken deel uit van het lokaal sociaal beleid binnen BBC. De dialoog met alle sociale partners via de denktank armoede staat centraal in het lokaal netwerk.

Contactpersoon: martine.vanitterbeeck [at] lier.be, consulent armoede