Lommel (Limburg)

item_left

item_right

Lommel (Limburg)

Lokaal Netwerk

Lokaal netwerk Lommel ziet vrijetijdsparticipatie als recht en als een uitgangspunt voor het verder uitbouwen van het beleid. Niemand mag zich op eender welke manier belemmerd voelen om deel te nemen aan vrije tijd. Het lokaal netwerk wil mensen in armoede betrekken in de samenwerkingsverbanden. Keuzevrijheid is daarin zeer belangrijk. Iedereen heeft het recht om zijn vrije tijd zelf in te vullen zonder dat hier een waarde aan gekoppeld wordt. Lokaal netwerk Lommel wil dat personen in armoede meer aansluiting vinden bij het vrijetijdsaanbod en dat zij zich hier thuis voelen.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Beeld: North Charleston - CC BY-SA 2.0

Eerste periode afsprakennota: 2019
Trekkingsrecht: 4 743 euro

Partners 

 • Cultuur-, jeugd- sportdienst 
 • integratiedienst 
 • Cultuurcentrum 
 • Sociaal huis 
 • Dienstencentrum ’t Trefpunt
 • Huis van het Kind ‘Het Kompas’ 
 • Compagnie & co vzw (inloopcentrum) 
 • Horizont vzw – (Rap op stap Lommel) 

Focus doelgroep
Doelgroep voor het netwerk in Lommel zijn mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of mensen die worden doorverwezen door partnerorganisaties. Dankzij deze doorverwijsfunctie probeert het netwerk ook mensen in verdoken armoede te bereiken. Het lokaal netwerk doet beroep op de betrokken organisaties om de doorverwijsfunctie in eer en geweten op te nemen. 

Doelstellingen

 • Een overlegplatform en brugfunctie vervullen tussen de gebruikers en het vrijetijdsaanbod 
 • De doelgroep monitoren om doelgericht acties te kunnen voeren 
 • Een efficiënte samenwerking nastreven tussen de verschillende partners in het netwerk vrijetijdsparticipatie
 • Drempels detecteren die mensen in armoede ervaren om te participeren aan het vrijetijdsaanbod en initiatieven nemen die deze drempels verlagen of wegwerken

Acties 

 • BonBonnekes. Kortingbonnen voor alle Lommelse kinderen om de drempels te verlagen 
 • Toelage van 50% bij aankoop kledij en instrumenten voor gildes, muziek- sport- en dansverenigingen.Versleuteld op 5% 

Overleg
Het lokaal netwerk komt minstens twee keer per jaar samen. Alle partners waken erover dat de eigen dienst de acties bepaald in de afsprakennota uitvoert en kritisch blijft over de toegankelijkheid van de eigen werking. Verder hebben de partners ook een signaal en brugfunctie ten opzichte van de doelgroep. 

Contact
Bo Moelans – Lokaal cultuurbeleid & publiekswerking – bo.moelans [at] ccdeadelberg.be