Melle (Oost- Vlaanderen)

item_left

item_right

Melle (Oost- Vlaanderen)

Lokaal Netwerk

Lokaal netwerk Melle wil streven naar een doordacht en onderbouwd participatiebeleid. Ze willen daarvoor in de eerste plaats focussen op mensen met een laag inkomen, maar vergeten daarbij niet de mensen die op andere manieren drempels ervaren om te participeren. Vrijetijdsparticipatie moet een meerwaarde zijn voor iedereen.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Beeld: Daniel Stockman - CC BY-SA 2.0

Eerste periode afsprakennota: 2019

Trekkingsrecht: 1 933 euro 

Partners 

  • Cultuur-, jeugd-, sportdienst 
  • Bibliotheek, museum en erfgoed 
  • Sociale dienst OCMW 
  • KARUS-vzw (Psychiatrisch centrum) 
  • Steevliet (Bijzondere jeugdbijstand) 

Focus doelgroep
Lokaal netwerk Melle wil niet enkel op financiële armoede focussen, maar ook algemeen op kansengroepen die ook andere drempels ervaren. 

Doelstellingen

  • Het eigen aanbod onder de loep nemen 
  • Rechtstreeks financieel ondersteunen van de doelgroep 
  • Rechtstreeks financieel ondersteunen van organisaties om rond participatie te werken. 
  • Werken rond andere drempels 
  • De participatiegedachte mee uitdragen naar externen toe 

Overleg
Het lokaal netwerk komt minstens twee keer per jaar samen. Extra overleg en netwerkmomenten zijn mogelijk in kader van vorming. Alle partners nemen deel aan het overleg en geven input voor de opmaak van de nota. De partners laten de stem van de doelgroep horen. 

Contactpersoon
Mieke Penninck - Diensthoofd vrije tijd - mieke.penninck [at] melle.be