Merchtem

item_left

item_right

Merchtem

Lokaal Netwerk

In Merchtem wil het netwerk op twee sporen inzetten. Het wil mensen in armoede toeleiden naar het bestaande vrijetijdsaanbod en daartoe actief drempels wegwerken. Daarnaast zal het netwerk mensen in armoede bevragen, wat tot een scherper inzicht moet leiden in hun noden en behoeften op het vlak van vrije tijd. Vervolgens kan het aanbod beter hierop afgestemd worden. 

Periode eerste afsprakennota: 2018-2019

Trekkingsrecht: 3.356,- euro

Partners: de vrijetijdsdiensten Cultuur, Jeugd en Sport, de bibliotheek en ook de integratiedienst en de coördinator van het Lokaal Overleg Kinderopvang, die tevens stafmedewerker is voor het Lokaal Sociaal Beleid en samen met een collega Het Huis van het Kind coördineert. De vereniging ‘Merchtem Multicultureel’ die werkt met anderstalige nieuwkomers en mensen in armoede.

Doelstellingen en acties: 

 1. Zicht krijgen op de interesses van de doelgroep en op bestaande drempels van het aanbod voor de doelgroep
  • Het bestaande aanbod in kaart brengen
  • Bevraging van de doelgroep (o.a. via een infobord met pictogrammen bij de voedselbedeling van het OCMW). Thuisverplegers, wijkagenten, maatschappelijk werkers, Kind en Gezin geven persoonlijk een flyer af.
  • In kaart brengen van drempels, aan de hand van een bevraging.
 2. Bestaande drempels verlagen.
  • Analyse van drempels door de verschillende partners in het netwerk
  • Terugkoppeling over bestaande drempels naar het reguliere vrijetijdsaanbod
 3. Mensen in armoede betrekken bij het sociale leven door hen te laten deelnemen aan het bestaande vrijetijdsaanbod.
  • De organisatie van een heldere en begrijpbare promocampagne voor het vrijetijdsaanbod in de gemeente
  • Financiële tegemoetkomingen voor de doelgroep. De manier waarop wordt door het netwerk verder uitgewerkt.
  • Verenigingen en andere vrijetijdsaanbieders sensibiliseren voor de uitdagingen van mensen in armoede in relatie tot de vrije tijd.

Overlegmomenten: 

Er worden minimum 2 vergaderingen en evaluatiemomenten per jaar georganiseerd.

Contactpersoon: Renaat Schoukens, integratieambtenaar, integratie [at] merchtem.be, tel. 052/38.11.84