Nazareth

item_left

item_right

Nazareth

Lokaal Netwerk

Het lokaal Netwerk van Nazareth wil mensen in armoede toeleiden naar het vrijetijdsaanbod door ervoor te zorgen dat de activiteit betaalbaar wordt. Veel aandacht gaat echter ook naar andere drempels die mensen in armoede beletten om te participeren en ook die drempels wil het netwerk zoveel mogelijk wegwerken. Door in dialoog te gaan met mensen in armoede en door in te spelen op hun signalen wil het netwerk de deelname van mensen in armoede aan het vrijetijdsaanbod vergroten. Het netwerk gaat op zoek naar gepaste instrumenten voor het bevragen van de doelgroep met aandacht voor het gebruik van begrijpelijke taal in alle communicatie.

Alle partners van het netwerk zijn ervan overtuigd dat vrijetijdsparticipatie een basisbehoefte is. Deelnemen aan een activiteit is meer dan de activiteit op zich. Het deelnemen zorgt voor een groter sociaal netwerk, het creëert het gevoel erbij te horen, een volwaardige burger te zijn, het verruimt de geest, het versterkt de draagkracht, het biedt groeikansen en leidt daardoor naar een beter welbevinden. 

Periode eerste afsprakennota: 2018-2019

Trekkingsrecht: 1.613,- euro

Partners: De vrijetijdsdiensten van de gemeente, meer bepaald de teams ‘Bewegen, jeugd en gezondheid’ en ‘Bib en cultuur’ – en het OCMW (Team Welzijn, team projecten en de sociale dienst) zijn de gemeentelijke partners in het netwerk. Andere partners zijn vzw de Kruk (voedselbedeling), CKG ’t Kinderkasteeltje, MFC Wagenschot, vzw Jeugdzorg Liaan en Zonnehoeve/Living +

Doelstellingen en acties: 

 1. Promoten, bekend maken van alle vrijetijdsaanbieders, -activiteiten en sociale tarieven
  • Opstart van een Rap-Op-Stap-kantoor in de gemeente
  • Sensibilisering van verenigingen om open te staan voor kwetsbare mensen en hier aandacht voor te hebben
  • Bestaande reglementen voor financiële tussenkomsten beter verspreiden
 2. Noden en drempels van MIA (mensen in armoede) op het vlak van vrijetijdsparticipatie onderzoeken.
  • Een individuele bevraging op maat van de doelgroep organiseren
  • Een brede uitwisseling met lokale partners waarbij drempels voor participatie worden gedetecteerd, besproken en aangepakt.
 3. Financiële drempels verlagen voor mensen met een beperkt budget.
  • Een analyse maken van de bestaande lokale en bovenlokale financiële impulsen
  • Bestaande drempelverlagende reglementen evalueren
  • Uitwerken van een niet-stigmatiserende tool voor het toekennen van kortingen, zoals bv een vrijetijdscheque
  • De mogelijkheid onderzoeken om in de UITpas te stappen.
 4. Verbeteren van de toeleiding van mensen in kwetsbare situaties naar het vrijetijdsaanbod.
  • Ontwikkelen van een aangepaste infobrochure
  • Het oprichten van een Rap Op Stap-kantoor
  • Het organiseren van acties en evenementen die het aanbod bekend maken: vrijetijdsbeurs bv

Overlegmomenten: Het netwerk komt minimaal 4 keer per jaar samen.

Contactpersoon: Sofie Schrooyen sofie.schrooyen [at] nazareth.be