Nijlen (Antwerpen)

item_left

item_right

Nijlen (Antwerpen)

Lokaal Netwerk

Het lokale netwerk Nijlen wil zoveel mogelijk drempels verlagen zodat iedereen zijn/haar recht op vrijetijdsparticipatie kan realiseren. Daarvoor willen ze de bestaande verenigingen en activiteiten promoten en de krachten bundelen en dienstoverschrijdend werken. Op die manier wil Nijlen een inclusieve gemeente worden.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Beeld: Phil Roeder - CC BY 2.0 

Eerste periode afsprakennota: 2019
Trekkingsrecht: 3 576 euro

Partners 

 • Vrijetijdsdienst (cultuur, jeugd, sport) 
 • Bibliotheek 
 • OCMW- diensten 
 • Team hulpverlening 
 • Vzw ’t Vlammeke (vereniging waar armen het woord nemen) 

Focus doelgroep
Lokaal netwerk Nijlen hanteert objectieve criteria, met betrekking op de financiële situatie van de aanvrager, om de doelgroep af te bakenen. Het onderzoek naar de voorwaarden wordt gevoerd door het OCMW. 

Doelstellingen

 • De oprichting en verdere uitbouw van een lokaal netwerk in Nijlen 
 • Betaalbaar vrijetijdsaanbod 
 • Initiatieven voor het stimuleren van vrijetijdsparticipatie bij verenigingen 
 • Verkleinen van informatie- en communicatiedrempels voor kwetsbare doelgroepen 
 • Onderzoeken op welke manier we armoedeverenigingen die zich richten op de verhoging van vrijetijdsparticipatie van kansengroepen kunnen ondersteunen

Enkele acties 

 • De mogelijkheden onderzoeken om de subsidiesystemen van vrijetijdsverenigingen aan te passen
 • Communicatiekanalen screenen op heldere taal 

Overleg
Tijdens de opstartfase maandelijks overleg om het lokaal netwerk en de vrijetijdspas vorm te geven. Na de uitwerking en lancering van de vrijetijdspas komen de leden elk kwartaal samen voor overleg. De partners dragen bij aan het lokaal netwerk door input te leveren in functie van acties en doelstellingen, expertise te delen over de doelgroep en de doelgroep toe te leiden naar het vrijetijdsaanbod. 

Contact
Nathalie Gijsels – Afdeling Sociaal & Vrije tijd – nathalie.gijsels [at] nijlen.be - tel. 03/410 02 11