OK Swaree in Oudenaarde

item_left

item_right

OK Swaree in Oudenaarde

Lokaal Netwerk

Het lokaal netwerk van Oudenaarde werkt sterk verder op de OK Pas, een kansenpas voor mensen in armoede. Daaraan gekoppeld wordt er ook maandelijks met vrijwilligers een OK Swaree georganiseerd.OK Swaree mikt op een sociale mix met een hart voor een toegankelijk sociaal cultureel leven in Oudenaarde. OK Swaree is sinds 2009 uitgegroeid tot een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar elke derde donderdag van de maand een kwalitatief hoogstaand cultureel en/of sportief evenement wordt aangeboden, met bovendien een warm persoonlijk onthaal in een gezellige sfeer.

Het eerste deel van de avond wordt het informele contact tussen het publiek bevorderd. Er is eten en drinken tegen democratische prijzen.  Er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan het onthaal van het publiek. In het tweede deel van de avond staat een culturele of vormende activiteit centraal.  Bij de programmatie van het tweede deel wordt geregeld de link gelegd met verenigingen die hun activiteiten openstellen aan kansenpastarief. Zo leren mensen tijdens OK Swaree  het  lokale aanbod kennen.  De bedoeling is dus evengoed de cultuurcompetentie te verhogen door te proeven van verschillende kunstdisciplines en kennis te maken met het  (socio-)culturele en sportieve aanbod in Oudenaarde. 

De flyers voor OK Swaree worden verspreid door professionals die een vertrouwensband hebben met deze kansengroepen. Op die manier bereikt OK Swaree mensen die het financieel niet breed hebben,  generatiearmen, mensen met een licht verstandelijke handicap, ex-psychiatrische patiënten, eenzamen, volkse mensen, mensen van andere culturen en mensen met een hart voor cultuur. 

 In de werkgroep achter OK Swaree zit een waaier aan partners, professionals en vrijwilligers, die vanuit de lokale overheid en vanuit de sociale organisaties dit unieke cultuurparticipatieproject heeft bedacht, georganiseerd en uitgevoerd. Zo is er de inbreng van vele stadsdiensten, van het OCMW, het TWEB, Begeleid wonen, Gezuar, Welzijnsschakels en vrijwilligers.