Putte

item_left

item_right

Putte

Lokaal Netwerk

Visie: De gemeente Putte heeft een dynamisch vrijetijdsaanbod en een sterk lokaal verenigingsleven. Deze worden echter met brede maatschappelijke uitdagingen geconfronteerd, zoals ook armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid. Met hun afsprakennota wil het lokaal netwerk van Putte met de sport- vrijetijdssector en sociale sector de handen in elkaar slaan om de participatie van mensen in kansarmoede aan culturele, sportieve, of recreatieve activiteiten te stimuleren en verhogen. De vrijetijdsdiensten voorzien in een veelzijdig aanbod en de sociale partners brengen de tools aan om het doelpubliek te bereiken. Meer dan alleen maar samenvoegen van middelen, wil het netwerk ook inzetten op het samenbrengen van kennis en ervaring.

Periode eerste afsprakennota: 2017-2019

Trekkingsrecht: 2.989 euro

Partners: Cultuurdienst, jeugddienst, sportdienst, bibliotheek, sociale dienst (OCMW), dienstencentrum, vzw De Regenboog

Doelstellingen:

 • Betaalbaar vrijetijdsaanbod
 • Bereikbaar vrijetijdsaanbod: toeleiding en toegankelijkheid
 • Bekend en begrijpbaar door goede interne en externe communicatie

Acties:

 • financiële tussenkomsten
 • sociale tarieven in het dienstencentrum
 • toeleiding en kortingen bij jeugd- en sportaanbod
 • organisatie van activiteiten in de dienstencentra in de deelgemeenten
 • fietsschool voor volwassenen in armoede
 • mobiele speelpleinwerking
 • acties om de bibliotheek laagdrempeliger te maken
 • ontwikkeling van begrijpbaar promomateriaal
 • toelichten van het aanbod op de opendeurdag van vzw De Regenboog

Overlegmomenten: Het netwerk komt minimaal een keer per kwartaal samen.

Contactpersoon: Bart De Smedt, sportfunctionaris, bart.desmedt [at] putte.be, 015/253370