Rijkevorsel

item_left

item_right

Rijkevorsel

Lokaal Netwerk

Visie: Het netwerk is van mening dat elke inwoner in Rijkevorsel kansen moet krijgen om deel te nemen aan vrijetijd in en rond Rijkevorsel. Enerzijds wil het netwerk inzetten op het inrichten en ondersteunen van een laagdrempelig en gemeenschapsvormend vrijetijdsaanbod. Dit moet aanvullend gebeuren op het vrijetijdsaanbod van verenigingen en inwoners of in samenwerking met deze partners. Via de lokale partners wil het netwerk ook concreter inspelen op de vragen vanuit de doelgroep zelf.

Periode eerste afsprakennota: 2017-2019

Trekkingsrecht: 1.483 euro

Partners: Cultuurdienst, jeugddienst, sportdienst, buitenschoolse kinderopvang, dienst toerisme, sociale dienst van het OCMW, Welzijnsschakel, Arktos vzw

Doelstellingen:

  • Deelnemen aan vrije tijd laagdrempeliger maken door financiële steun
  • Het verhogen van de kwaliteit van het vrijetijdsaanbod
  • Via een informatiecampagne inwoners en het lokale vrijetijdsveld sensibiliseren en informeren over het belang van vrijetijdsparticipatie als middel om maatschappelijk kwetsbaren te integreren in de lokale gemeenschap

Acties:

  • Rechtstreekse financiële ondersteuning van maatschappelijk kwetsbaren
  • Rechtstreekse financiële ondersteuning van verenigingen of sociale partners
  • Opleiding en vorming aanbieden
  • Inhoudelijke ondersteuning van initiatieven die worden ingericht om maatschappelijk kwetsbaren verder te integreren in het vrijetijdslandschap
  • Informatiecampagne rond vrijetijdsparticipatie

Overlegmomenten: Het netwerk komt meermaals per jaar samen, afhankelijk van de noden.

Contactpersoon: Saar Van den Broeck, jeugdconsulent en  promotor maatschappelijke participatie en welzijn, jeugddienst [at] rijkevorsel.be, 03 340 00 35