Schoten

item_left

item_right

Schoten

Lokaal Netwerk

Visie: Vrijetijdsparticipatie kadert voor het netwerk van Schoten binnen het recht op cultuur en maatschappelijke ontplooiing en omvat voornamelijk participatie aan cultuur, sport en jeugdwerk. Culturele en maatschappelijke ontplooiing is niet alleen een grondrecht van elke burger, maar draagt volgens de partners ook bij aan de strijd tegen armoede. Door participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport treden mensen actief in relatie met de omgeving. In een eerste fase wil het netwerk voor betere samenwerking van aanbieders en sociale partners zorgen. In een tweede fase zal het netwerk inzetten op het betrekken en inspraak geven van personen in armoede.

Periode eerste afsprakennota: 2017-2019

Trekkingsrecht: 4.860 euro

Partners: Cultuurdienst, jeugddienst, sportdienst, sociale dienst, dienst kinderopvang, Appel & Ei, Geefwinkel, Koraal vzw, CAW Schoten, Gezinsbond Schoten

Doelstellingen:

 • De toeleiding naar het reguliere aanbod verbeteren
 • Projecten ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede
 • Financiële tussenkomsten

Acties:

 • Jaarlijks contact tussen aanbieders en sociale partners
 • Evaluatie van de inschrijvingsvoorwaarden voor vrijetijdsactiviteiten
 • Praatcafés voor anderstalige nieuwkomers
 • Doelgroepspecifieke activiteiten
 • Naai- en kookatelier van Appel & Ei
 • Communicatie over gratis evenementen
 • Regeling vrijetijdspas
 • Individuele tegemoetkoming door het OCMW

Overlegmomenten: Het netwerk komt tweemaal per jaar samen.

Contactpersoon: An Adriaenssens, vrijetijds- en cultuurbeleidscoördinator, an.adriaenssens [at] schoten.be, 03 / 680 23 43